หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

แชร์ :

นโยบายความเป็นส่วนตัว(PRIVACY POLICY)ของบริการเว็บไซต์ Hatyaifocus.com

บริษัท หาดใหญ่โฟกัส จำกัด เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ HatyaiFocus.com รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ช่องทางโซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่นในอนาคต บริษัทขอเรียนแจ้งว่าบริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและเห็นความสำคัญของข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกท่าน ทางบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ การรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้การบริการของบริษัทอาจมีความเกี่ยวข้อง กับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท HATYAI FOCUS จึงได้ประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เนื้อหาในเว็บไซต์จะมีลักษณะเป็นทั้ง Content บอกเล่าเรื่องราวและคำสัมภาษณ์จาก Web Admin และผู้เข้าชมทั่วไป และยังมีเว็บบอร์ดสำหรับการพูดคุยตั้งคำถามในเรื่องราวต่างๆ อีกทั้งยังมี Platform ที่ผู้เข้าชมสามารถเข้ามาลงหางานหรือรับสมัครงาน หาสินค้าหรือโพสขายสินค้าได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีการแบ่งหมวดออกดังนี้

  • วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล ทางบริษัทได้จัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ วัน เวลา และระยะเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์ รวมทั้งแพลตฟอร์ม ออนไลน์ช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายในปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเพื่อตอบโจทย์ความความสะดวกของผู้ใช้งานได้อย่างดียิ่งขึ้น
  • การรวบรวมและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเนื้อหา เพื่อเป็นประโยชน์รวมทั้งเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน
  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับผู้อื่น บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุว่าเป็นของผู้ใช้งานทุกท่านแก่บุคคลอื่น รวมถึงการป้องกันไม่ให้ข้อมูล ของท่านถูกนำไปใช้ ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ วัน เวลา และระยะเวลาในการเข้า เว็บไซต์ แก่บุคคลอื่นหรือพันธมิตรของบริษัท
  • มาตรการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน บริษัทคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมีมาตรฐาน ทางด้านเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่รับการอนุญาต เพื่อรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล และเพื่อใช้ข้อมูลที่บริษัทดำเนินการเก็บมาได้อย่างถูกต้อง
  • ช่องทางการติดต่อบริษัท หากท่านต้องการติดต่อบริษัทเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราได้ที่เจ้าหน้าที่ โทร 087 379 5555 วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:30-17:00 น.