หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว

สงขลา | เชิญชวนปชช.ร่วมตักบาตรทำบุญ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 99 รูป ณ วัดนาทวี ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567
22 เมษายน 2567 | 5,951
สงขลา | เชิญชวนปชช.ร่วมตักบาตรทำบุญ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 99 รูป ณ วัดนาทวี ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

จังหวัดสงขลา จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 99 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดนาทวี

วันนี้ (22 เมษายน 2567) ที่วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายศิริชัย วจีสัจจะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พ.อ.ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ตลอดจนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้ พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในส่วนภูมิภาค โดยจำนวนผู้บรรพชาไม่น้อยกว่า 73 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครองและพระพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

สำหรับจังหวัดสงขลามีผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมบรรพชาอุปสมบท ทั้งสิ้นจำนวน 99 คน โดยได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดร่วมกันจัดขึ้น ณ วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและยาวชน ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญกุคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งนำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเปิดกรวยถวายสักการะหน้าเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วถวายเครื่องสักการะแด่พระอุปัชฌาย์ ต่อมาประธานพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการมอบผ้าไตรแก่นาค เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาสนพิธีกร นำขอขมาประธานและบุพการี บุพการี/ญาติ มอบผ้าไตรให้นาค พระอุปัชฌาย์ให้โอวาท และครองอังสะนาค ตามลำดับ ต่อจากนั้นเริ่มบรรพชาสามเณร เป็นอันเสร็จพิธี

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล และถวายน้ำปานะแด่สามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ได้ที่วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง