หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าววิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

สงขลา | เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเล บริเวณแนวปะการังเกาะหนู-เกาะแมว
20 เมษายน 2567 | 4,728
สงขลา | เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเล บริเวณแนวปะการังเกาะหนู-เกาะแมว

กรมทะเล เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 – 19 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จังหวัดสงขลา

จากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตา โดยวิธีการดำน้ำลึก เบื้องต้นยังไม่พบปะการังฟอกขาว จากการติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยวิธีวาง data temperature logger ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 19 เมษายน 2567

อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ย 30.95 °C ซึ่งมีค่าสูงกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาประมาณ 1.56 °C แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

*ข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ปะการังใต้ท้องทะเลนั้นมีสีสันสดใสสวยงาม แต่ปัจจุบันวิกฤตการณ์ใต้ทะเลที่เป็นผลมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (climate change) อันเนื่องมาจากน้ำมือของมนุษย์ กำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างหนักโดยเฉพาะกับปะการังที่พบการเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวขึ้นเป็นวงกว้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลที่ใช้ประโยชน์จากแนวปะการังให้ขาดที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งอนุบาลลูกปลา และที่หลบภัย ทำให้ถูกล่าได้ง่ายขึ้นเป็นผลให้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลดลงเป็นอย่างมาก

ดังนั้นทุกคนสามารถช่วยกันดูแลรักษา และอนุรักษ์แนวปะการังได้ เริ่มจากการลดการสร้างมลภาวะที่สามารถทำได้ดังต่อไปนี้
-ลดการใช้รถโดยไม่จำเป็น
-ลดการเผาสิ่งปฏิกูล
-หลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเป็นการทำลายแนวปะการัง ด้วยการทำระบบบำบัดน้ำเสีย 
-ระมัดระวังการใช้ปุ๋ยในการเกษตร เพราะเมื่อถูกชะล้างลงสู่ทะเลจะส่งผลกระทบต่อสาหร่ายในแนวปะการัง
-ไม่ทิ้งขยะตามชายฝั่งทะเล

ภาพ/ข่าว : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง