หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว

สงขลา | เชิญชวนปชช.ร่วมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสุวรรณคีรี เจดีย์วัดชะแล้ ในวันที่ 21-23 เมษายน 2567 ณ วัดชะแล้ อ.สิงหนคร
12 เมษายน 2567 | 6,319
สงขลา | เชิญชวนปชช.ร่วมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสุวรรณคีรี เจดีย์วัดชะแล้ ในวันที่ 21-23 เมษายน 2567 ณ วัดชะแล้ อ.สิงหนคร

ศรัทธาวิถี สิงหนคร ขอเชิญชวนร่วมสืบสานงานบุญมหากุศล ประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสุวรรณคีรี เจดีย์วัดชะแล้ ในวันที่ 21-23 เมษายน 2567 ณ วัดชะแล้ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ร่วมสร้างบุญและสนุกด้วยกันในงาน 
-สีบสานตำนานเพลงบอก
-รื้อฟื้นเพลงพระมาลัย
-การแสดงของลูกหลานมโนราห์
-หนังตะลุงเยาวชน

-นิทรรศการทางวัฒนธรรม
-แข่งขันรังสสรค์เมนูจากอาหารพื้นถิ่น
-การสาธิตสินค้าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
-การออกร้านสินค้าของชุมชน

การยกระดับเศษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา" โดยมีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และภาคีในพื้นที่กำหนดให้มีการจัดงานประเพณี "แห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสุวรรณคีรีเจดีย์วัดชะแล้ : ศรัทธาวิถี เท่@สิงหนคร"

ขึ้นในวันที่ 21 - 23 เมษายน 2567 ณ วัดชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เวลา 10.00 - 22.00 น. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงาม 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง