หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าววิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ระโนด | ลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ่อตรุ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสงขลา-นครฯ
11 เมษายน 2567 | 4,537
ระโนด | ลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ่อตรุ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสงขลา-นครฯ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมลงพื้นที่ นำโดยนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองฯ และนายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง กรรมการฯ ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

และผู้แทนชุมชนชายฝั่ง ร่วมลงพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.แหลมตะลุมพุก ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครฯ และลงพื้นที่ ต.ระวะ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งใน จ.นครศรีธรรมราช และสงขลา ตามมติคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1/2567

สำหรับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการในบริเวณที่ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้มุ่งมั่นดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ ได้มากที่สุด โดยส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคือการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

แต่การที่มี โครงสร้างดังกล่าวในบริเวณชายฝั่งทะเลอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อาชีพ ความ ปลอดภัย และวิถีชีวิตของประชาชน

 

 

 

 

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง