หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวการศึกษา

หาดใหญ่ | เดินหน้าขับเคลื่อน! หลักสูตรต้านการทุจริตระดับโรงเรียน ครอบคลุมสถานศึกษาในทุกพื้นที่
9 กรกฎาคม 2567 | 3,384
หาดใหญ่ | เดินหน้าขับเคลื่อน! หลักสูตรต้านการทุจริตระดับโรงเรียน ครอบคลุมสถานศึกษาในทุกพื้นที่

วันนี้(9/7/67) ป.ป.ช.สงขลา ร่วมกับ สพป. สงขลา เขต 2 ติดตามการขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ติดตามการขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ อ. คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกสถานศึกษาในระดับพื้นที่
ทั้งนี้ได้กำกับติดตามผลการดำเนินการ นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม รวมถึง อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางที่สถานศึกษาจะพัฒนาการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

โดยผลที่ได้จากการกำกับติดตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา จะรวบรวมเพื่อเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้มีการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้จัดทำหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษาสำหรับใช้ในทุกระดับภาคการศึกษา และสพฐ.ได้มีการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เป็นรายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต" เพื่อปรับพื้นฐานความคิดเด็กนักเรียนทุกช่วงวัยตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วมและส่วนตน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านการทุจริต 

ภาพ/ข่าว : สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง