หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว

สงขลา | ครม.ไฟเขียว อนุมัติงบประมาณเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนม.1-3 ทั่วประเทศ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,955.57 ล้านบาท
1 เมษายน 2567 | 3,720
สงขลา | ครม.ไฟเขียว อนุมัติงบประมาณเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนม.1-3 ทั่วประเทศ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,955.57 ล้านบาท

ครม. ไฟเขียวค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนมัธยมปีที่ 1-3

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกรุงเทพมหานคร (อัตราเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 8 พฤศจิกายน 2565) ให้กับนักเรียน 575,983 คน ระยะเวลา 200วัน/ปีการศึกษา จำนวน 2,955.57 ล้านบาท โดยให้มีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

อนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตามขนาดโรงเรียน งบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันรวมทั้งสิ้น 2,955.57 ล้านบาท

แบ่งอัตราตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6,855 แห่ง งบประมาณ 2,460.39 ล้านบาท

2.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จำนวน 376 แห่ง งบประมาณ 337.25 ล้านบาท

3.กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 4 แห่ง งบประมาณ 1.99 ล้านบาท

4.กรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 109 แห่ง งบประมาณ 155.94 ล้านบาท

หลักวิธีการหาค่าเฉลี่ยของอัตราตามขนาดของโรงเรียน นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การอนุมัติงบดังกล่าวเป็นไปตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในอัตรา 24 บาทต่อคนต่อวัน และเป็นอัตราเฉลี่ยเช่นเดียวกันนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักวิธีการหาค่าเฉลี่ยของอัตราตามขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ดังนี้

1. จำนวนนักเรียน 1 – 40 คน ค่าอาหาร 36 บาทต่อคนต่อวัน

2. จำนวนนักเรียน 41 – 100 คน ค่าอาหาร 27 บาทต่อคนต่อวัน

3. จำนวนนักเรียน 101 – 120 คน ค่าอาหาร 24 บาทต่อคนต่อวัน

4. จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป ค่าอาหาร 22 บาทต่อคนต่อวัน

ลงพื้นที่จริงก่อนเสนอ พบปัญหาด้านการศึกษาและข้อจำกัดของงบฯ

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเสียงสะท้อนถึงปัญหาการศึกษาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อจำกัดด้านงบประมาณ โรงอาหาร อาคารเรียน และบ้านพักครู ซึ่งจะนำมาบรรจุอยู่ในการจัดทำแผนคำของบประมาณ ปี 2568

ป.ป.ช. แพร่มาตรการป้องปราบโกงอาหารกลางวันเด็ก ป.ป.ช. มีสำนักงานตั้งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้รับการร้องเรียน ในเรื่องโครงการอาหารกลางวันเด็กเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เองไม่ได้นิ่งเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในส่วนของภารกิจงานด้านป้องกันการทุจริตได้ทำการลงสุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันเด็ก ในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้บุคลากรครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศได้รับประทานอาหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีปริมาณที่เพียงพอ ตามหลักโภชนาการที่เด็กควรได้รับในแต่ละมื้อ และที่สำคัญเพื่อเฝ้าระวังปัญหาที่อาจจะลุกลามไปสู่การทุจริตหรือส่อให้เกิดการทุจริตกับโครงการดังกล่าวได้

สพฐ. จัดทำคู่มือโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อาทิ โปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch ) โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชน (Kid Diary) และขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง เป็นต้น

ข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง