หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

สงขลา | นายกสงขลา เป็นตัวแทนชาวสงขลารับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2567
8 กรกฎาคม 2567 | 3,402
สงขลา | นายกสงขลา เป็นตัวแทนชาวสงขลารับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว โดย กรมการท่องเที่ยว จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการ โฮมสเตย์ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจากกรมการท่องเที่ยว

ทั้งประเภทที่พักเพื่อการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 426 ราย ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม Meeting Room 208-209 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเทศบาลนครสงขลาได้รับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จากนำเสนอผลการดำเนินงานในการเข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ASEAN Sustainable Tourism Award และได้เลือกชุมชนย่านเมืองเก่าเข้ารับการประเมินฯ

เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบการ โฮมสเตย์ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความสมบูรณ์แบบด้านการท่องเที่ยว ผ่านการตรวจประเมินด้วยระบบคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนก้าวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ตอกย้ำนโยบาย IGNITE Thailand's Tourism ของนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าว ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง นำประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ของโลก ย้ำแนวคิด “เมืองไทยมีดี เที่ยวได้ทั้งปี เที่ยวได้ทุก Season”

อีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างมูลค่า และคุณค่าให้เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย “ช้างชูงวงเริงร่า” ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไป รวมทั้งกระตุ้นและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมยกระดับการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการบริหารจัดการและการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และสร้างความยั่งยืนสู่ผู้ประกอบการมีทั้งสิ้น 56 มาตรฐาน อายุการรับรองมาตรฐาน 3 ปี ครอบคลุมการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ทั้งที่พัก สินค้า และบริการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ด้านแหล่งท่องเที่ยว และด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานได้รับประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ สร้างรายได้และเกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ช่วยเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการสถานประกอบการท่องเที่ยว ชุมชน โฮมสเตย์ และมัคคุเทศก์ที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ด้วยความมั่นใจ คุ้มค่า โดยสามารถค้นหาสถานที่ และสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ผ่านทางเว็ปไซต์ tts.dot.go.th และเฟซบุ๊ก Thailand Tourism Standard สำหรับผู้ที่สนใจก้าวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3235 และอีเมล tsactourism@gmail.com

ภาพ/ข่าว : กรมการท่องเที่ยว

 

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง