หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว

สงขลา | กลับมาแล้ว! งานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ Songkhla International Marathon 2024 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2567 บริเวณหาดชลาทัศน์
6 กรกฎาคม 2567 | 5,127
สงขลา | กลับมาแล้ว! งานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ Songkhla International Marathon 2024 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2567 บริเวณหาดชลาทัศน์

วันนี้ (6/7/67)นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันสงขลามาราธอนนานาชาติ  2024 “Songkhla International Marathon 2024” ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงชลา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงชลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงชลา เทศบาลเมืองสิงหนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กำหนดจัดงานสงขลามาราธอนนานาชาติ 2024 “Songkhla International Marathon 2024” ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2567 ณ บริเวณหาดชลาทัศน์ (ลานเก้าอี้ดำ) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ เป็นเกียรติภูมิจของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในด้านการกีฬา สร้างแรงจูงใจให้นักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานสงขลามาราธอนนานาชาติ 2024 “Songkhla International Marathon 2024”

สำหรับการแข่งขันสงขลามาราธอนนานาชาติ 2024 แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย (1) ระยะ Fun Run (5 กิโลเมตร) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2567 (2) ระยะ Marathon (42.195 กิโลเมตร) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2567 (3) ระยะ Half Marathon (21.10 กิโลเมตร) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2567 (4) ระยะ Mini Marathon (10 กิโลเมตร) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบกำหนดการจัดการแข่งขันฯ ในแต่ละวัน (24 - 25 สิงหาคม 2567) เส้นทาง/สถานที่จัดการแข่งขันฯ จำนวนนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในแต่ละประเภท  พร้อมพิจารณามอบหมายภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง