หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

สงขลา | อำเภอที่มีคนจนมากที่สุด สิงหนคร ขึ้นแท่นอันดับ 1 ตามมาด้วย รัตภูมิ หาดใหญ่ และกระแสสินธุ์ ตามลำดับ
15 มิถุนายน 2567 | 7,965
สงขลา | อำเภอที่มีคนจนมากที่สุด สิงหนคร ขึ้นแท่นอันดับ 1 ตามมาด้วย รัตภูมิ หาดใหญ่ และกระแสสินธุ์ ตามลำดับ

จำนวนคนจนในสงขลา คนจนเป้าหมายในสงขลา คือ คนจนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคนที่ได้รับการสำรวจว่าจน 

โดยสำรวจจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และยังมาลงทะเบียนว่าจนอีกด้วย จากข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง สำหรับข้อมูลปี 2566 เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่าง จปฐ 2565 และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

TPMAP คือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดจากระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า ให้สามารถครอบคลุมปัญหาที่กว้างขึ้น เช่น เด็กแรกเกิด การศึกษา ผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย โดยยังคงความสามารถของระบบเดิมในการชี้เป้าความยากจนไว้ TPMAP จึงสามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ

TPMAP ใช้วิธีการคำนวณดัชนีความยากจนหลายมิติ ซึ่งพัฒนาโดย Oxford Poverty & Human Development Initiative และ United Nation Development Programme ซึ่ง สศช. ได้นำมาปรับใช้กับประเทศไทย โดยดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ MPI อาศัยหลักการที่ว่า คนจนคือผู้ที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติต่างๆ ซึ่ง TPMAP พิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ

โดย 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลาที่มีคนจนมากที่สุด อันดับ 1 เป็นอำเภอสิงหนคร 981 คน อันดับ2 เป็นอำเภอรัตภูมิ 736 คน และอันดับ 3 อำเภอหาดใหญ่ 726 คน

ขอบคุณภาพข้อมูลข่าว : The Rankings  , TPMAP

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง