หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

สงขลา | ปริมาณกุ้งขาวเพิ่มขึ้นกว่า10% จากปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคากุ้งขาวตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 160 บาท
14 มิถุนายน 2567 | 4,694
สงขลา | ปริมาณกุ้งขาวเพิ่มขึ้นกว่า10% จากปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคากุ้งขาวตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 160 บาท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหารือส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคากุ้งขาวตกต่ำ

จากกรณีปัญหาราคากุ้งตกต่ำ สวนทางต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาขายกลับตกต่ำทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลา ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

นายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา ผู้แทนประมงจังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการห้องเย็น ผู้ประกอบการโรงงาน และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา เพื่อหารือและวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น ที่ต้องดำเนินการให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งสามารถอยู่ได้ รวมทั้งการแก้ปัญหาในระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

จังหวัดสงขลา โดยข้อมูลจากสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์การปริมาณกุ้งขาวในปี 2566 จากระบบ APD พบว่ามีปริมาณการผลิต จำนวน 11,568 ตัน และใน 2567 มีปริมาณผลผลิต จำนวน 12,725 ตัน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 10% และในส่วนของพื้นที่เพาะเลี้ยง จำนวน 11,753.61 ไร่ จำนวน 3,562 บ่อและเกษตรกร จำนวน 1,082 ราย ขณะที่ราคากุ้งขาวในจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ขนาด 30 ตัว/กก. จะมีราคาอยู่ที่ 160 บาท ส่วนจังหวัดตรัง ราคา 170 บาท และจังหวัดนครศรีธรรมราช ราคา 180 บาท

ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง