หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

สงขลา | จัดอันดับคนจนในประเทศไทย สงขลาติดอันดับที่ 14 คนจน 14,307 คน
12 มิถุนายน 2567 | 5,438
สงขลา | จัดอันดับคนจนในประเทศไทย สงขลาติดอันดับที่ 14 คนจน 14,307 คน

วันนี้(20/6/67) ข้อมุลจากทางเพจ The Rankings  ได้โพสต์จันอันดับข้อมูล 20 อันดับจังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดข้อมูล ระบบบริหารจัดการข้อมูลพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) พบว่าจากประชากรสำรวจ 36,130,610 คน ประเทศไทยมีคนจนสูงถึง 655,365 คน (ตัวเลขจากจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ)

ความยากจนในที่นี้สามารถวัดได้จากดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index)

ที่ถูกพิจารณาจาก 5 มิติ

- ด้านสุขภาพ

- ด้านความเป็นอยู่

- ด้านการศึกษา

- ด้านรายได้

จำนวนคนจนในสงขลา"คนจนเป้าหมาย" ในสงขลา คือ คนจนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคนที่ได้รับการสำรวจว่าจน (survey-based) จาก ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และยังมาลงทะเบียนว่าจนอีกด้วย (register-based) จาก ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง  สำหรับข้อมูลปี 2566 เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่าง จปฐ 2565 และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

 

โดยในพื้นที่หาดใหญ่ คนจน 2,003 คน คิดเป็น 1.53% โดยมีคนจนในด้านต่างๆดังนี้

-สุขภาพ 344 คน

-ความเป็นอยู่ 190 คน

-การศึกษา 209 คน

-รายได้ 1,485 คน 

-การเข้าถึงการบริการรัฐ 5 คน

หมายเหตุคนจน 1 คนมีปัญาได้มากกว่า 1 ด้าน ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนอำเภออื่นๆ ได้ที่นี่

ขอบคุณภาพข้อมูลข่าว : The Rankings  , TPMAP


เรื่องที่เกี่ยวข้อง