หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

ระโนด | ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ เร่งแก้ปัญหาราคากุ้งขาวตกต่ำ พร้อมกวดขันการลักลอบนำเข้ากุ้งขาวจากต่างประเทศ
11 มิถุนายน 2567 | 4,585
ระโนด | ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ เร่งแก้ปัญหาราคากุ้งขาวตกต่ำ พร้อมกวดขันการลักลอบนำเข้ากุ้งขาวจากต่างประเทศ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จัดประชุมหารือสถานการณ์ราคากุ้งขาว จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา แพรับซื้อและผู้รวบรวม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม 

สรุปผลการหารือ ดังนี้
1. แพรับซื้อ/ผู้รวบรวมกุ้ง แจ้งว่าประเด็นปัญหาการรับซื้อกุ้งขาวจากเกษตรกรในราคาที่ต่ำกว่าจังหวัดอื่น เนื่องจากตลาดรับซื้อผลผลิตส่วนใหญ่ของจังหวัดสงขลาเป็นโรงงาน ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันโรงงานส่งสินค้าไปยังตลาดปลายทางได้น้อยลง ทำให้ความต้องการรับซื้อกุ้งของโรงงานลดลง
2. การระบายสินค้าไปยังตลาดในพื้นที่อื่นทำได้ยาก เนื่องจากระยะทางในการขนส่งสินค้าถึงปลายทางจะส่งผลให้กุ้งเปลี่ยนสภาพ ทำให้ราคาซื้อขายลดลงตามคุณภาพของกุ้ง 
3. ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องภาษีนำเข้า เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงการขยายตลาดใหม่ๆ ในประเทศตะวันออกกลาง
4. ขอให้ภาครัฐสนับสนุน/ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าอาหารกุ้ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ในการขนส่ง ค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น

ซึ่งหลังมีการหารือการแก้ไขปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอีกครั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด โดยมีนายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม 

สรุปประเด็นการหารือ ได้ว่า ให้ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร (คพจ.) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการดำเนินโครงการชดเชยราคากุ้งขาวให้กับเกษตรกร ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เชิญผู้ประกอบการห้องเย็นในพื้นที่ประชุมร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในประเด็นปัญหาราคารับซื้อกุ้งขาวจากเกษตรกร 

และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านศุลกากรในพื้นที่ และสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา กวดขันและตรวจสอบอย่างเข้มงวด ในเรื่องการลับลอบนำเข้ากุ้งขาวจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร

ภาพข่าว : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง