หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน

พัทลุง | คืบหน้ากว่า94% ถนนสายพท.4007 แยกทล.4047 - บ้านทะเลน้อย อ.ควนขนุน แล้วเสร็จประมาณช่วงกลางปี2567
8 มิถุนายน 2567 | 4,818
พัทลุง | คืบหน้ากว่า94% ถนนสายพท.4007 แยกทล.4047 - บ้านทะเลน้อย อ.ควนขนุน แล้วเสร็จประมาณช่วงกลางปี2567

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย พท.4007 แยก ทล.4047 - บ้านทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านดำเนินงาน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4007 แยก ทล.4047 - บ้านทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รวมระยะทาง 21.033 กิโลเมตร

ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 94 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2567 โดยรองอธิบดีฯ ได้กำชับในเรื่องความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง พร้อมรับฟังและหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสู่ระดับภาค ยกระดับการเดินทางให้เชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการขนส่ง การบริหารจัดการสินค้าเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลในอนาคต

สำหรับการติดตามความคืบหน้าในครั้งนี้มีนายยงยุทธ์ เพ็งเมือง ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง นายเดโช ชนะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายภานุวัฒน์ รัตนอุดม วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักก่อสร้างทาง เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมและนำลงพื้นที่ ณ จังหวัดพัทลุง


เรื่องที่เกี่ยวข้อง