หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว

สงขลา | กลับมาอีกครั้ง! Zoo Trail Songkhla เดิน-วิ่ง เทรล ครั้งที่5 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2567
7 มิถุนายน 2567 | 4,757
สงขลา | กลับมาอีกครั้ง! Zoo Trail Songkhla เดิน-วิ่ง เทรล ครั้งที่5 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เทรล “Zoo Trail Songkhla #5” กำหนดแข่งขัน 21 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (7/6/67) ด้วยจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ร่วมกับสวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เทรล “Zoo Trail Songkhal #5” ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 มีพันธกิจด้านการจัดแสดงพันธุ์สัตว์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า ดำเนินการส่งเสริมดูแลสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคใต้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวการนันทนาการและการจัดหารายได้เพื่อเข้าโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าเป็นคำอาหารและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ตลอดจนเป็นการรองรับนโยบายสงขลาเมืองกีฬา Songkhla Sports City รวมทั้งส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในฐานะการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เทรล ในครั้งนี้ขึ้น โดยมี นางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางสุนิสา รามแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณา ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เทรล “Zoo Trail Songkhal #5”

รวมถึงรับทราบกำหนดการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขัน และเส้นทางการจัดการแข่งขัน ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะ 5 กิโลเมตร เส้นทาง Hill Road ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะ 15 กิโลเมตร และ 25 กิโลเมตร เส้นทางธรรมชาติภายนอก-ภายในสวนสัตว์สงขลา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง