หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวการศึกษา

หาดใหญ่ | ผลักดัน! การศึกษาเด็กหาดใหญ่ เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส
4 มิถุนายน 2567 | 7,114
หาดใหญ่ | ผลักดัน! การศึกษาเด็กหาดใหญ่ เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ตามโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง  ค่าหน่วยกิต และค่าใช้อื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ระดับอนุบาล / ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

โดยกำหนดเปิดรับสมัครขอรับทุน
ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน  2567 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.)  ติดต่อขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัคร ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2)  สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่  

สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 1-6   ติดต่อขอรับใบสมัคร  และส่งใบสมัครได้ที่สถาบันการศึกษาของตนเองที่  ศึกษาอยู่ ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.)  

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-200037


เรื่องที่เกี่ยวข้อง