หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวการศึกษา

สงขลา | มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอยู่ในอันดับที่ 22 ชำระหนี้กยศ. ดีที่สุดในประเทศ ปี2566
11 ตุลาคม 2566 | 10,375
สงขลา |  มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอยู่ในอันดับที่ 22 ชำระหนี้กยศ. ดีที่สุดในประเทศ  ปี2566

วันนี้(11/10/66) หาวิทยาลัยทักษิณ จัดอยู่ในอันดับที่ 22 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการชำระหนี้ ของนิสิตผู้กู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่ได้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษารุ่นน้องของเราต่อไป ซึ่งปัจจุบันกองทุนได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6.5 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 734,127 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนจะมีการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม บ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ในการชำระเงินคืนกองทุน ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาต่อไป

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง