หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวการศึกษา

หาดใหญ่ | นักเรียนไทยคว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน (1ในทีมเด็กแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน) แข่งขันดาราศาสตร์ ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเฮเลนิก
3 ตุลาคม 2566 | 12,679
หาดใหญ่ | นักเรียนไทยคว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน (1ในทีมเด็กแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน) แข่งขันดาราศาสตร์ ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเฮเลนิก

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความยินดีทีมนักเรียนไทย ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเฮเลนิก ความว่า“ผมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน

รวมทั้งขอขอบคุณทีมงานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ที่ช่วยดูแลนักเรียนไทย ไปเข้าร่วมแข่งขันและทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับรางวัล Absolute Winner คะแนนสูงสุดของโลก ถือเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างมาก”

สำหรับผลการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 (IOAA-Jr 2023) ระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2566 ณ เมืองโวลอส สาธารณรัฐเฮเลนิก ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ Absolute Winner คะแนนสูงสุดของโลก ดังนี้

เด็กชายชยพล นนทสูติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้รับรางวัล Absolute Winner คะแนนสูงสุดของโลก

เด็กชายอภิวิชญ์ ชาญณรงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง

เด็กชานนันท์ธร กิจผดุง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้รับรางวัลเหรียญทอง

เด็กชายณัฐนันท์ เจนยงศักดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

เด็กชายปิติ ธรรมโกวิท โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

อาจารย์หัวหน้าทีม

  1. ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หัวหน้าทีม)
  2. ดร.นารีมัส เจะและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี (รองหัวหน้าทีม)

อาจารย์สังเกตการณ์

  1. ดร.มติพล ตั้งมติธรรม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  2. อาจารย์กุลชยา พิทยาวงศ์ฤกษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ขอบคุณภาพจาก มูลนิธิ สอวน.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง