หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวสังคมและการเมือง

สะเดา | เตรียมปรับโฉมตลาดผ้า 40 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยว แลนด์มาร์คใหม่ด่านนอก
12 พฤษภาคม 2565 | 4,954
สะเดา | เตรียมปรับโฉมตลาดผ้า 40 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยว แลนด์มาร์คใหม่ด่านนอก

(11/5/65) ที่อาคารอเนกประสงค์ ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิม ด่านนอก ได้มีการประชุมหารือกันระหว่างผู้ประกอบการค้าส่งตลาดผ้า ด่านนอก ซอย 2 ไทย-จังโหลน นายไพเจน มากสุววรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางนรมล ศรีสุวรรณ ผอ.กองคลัง พร้อมด้วย หน.ฝ่ายเร่งรัดฯ ร่วมประชุม กับ นายพิทักษ์ พฤษานุศักดิ์ สมาชิกสภาจังหวัดสงขลา อ.สะเดา นายเกชา เบญจคาร และ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสำนักขาม

ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา และ ผู้ประกอบการค้าส่งตลาดผ้า ด่านนอก ร่วมประชุมหารือถึงการปรับปรุงตลาดค้าส่งเดิม ให้เป็นตลาดเชิงการท่องเที่ยวให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อรองรับและส่งเสริมการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

นายพิทักษ์ พฤษานุศักดิ์ สมาชิกสภาจังหวัดสงขลา อ.สะเดา กล่าวว่า ทาง อบจ. มาร่วมรับฟังการประชุมวันนี้เพื่อจะนำข้อสรุปจากการประชุมไปเสนอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่ผลจากการประชุมในวันนี้สรุปได้ว่า 1.ชุมชนต้องการรื้อเกาะกลางออก เป็นลำดับแรก และพัฒนาต่อเป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยว โดยทางผู้ประกอบการจะได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และทางผมจะได้ดำเนินการผลักดันเรื่องนี้ต่อตามความต้องการของชุมชน

นายเกชา เบญจคาร กล่าวว่า ตลาดผ้านี้เป็นตลาดคู่เมืองด่านนอกมาหลายสิบปี ในอดีตตลาดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากสำหรับด่านนอก แต่เมื่อยุคเวลาผ่านไป ตลาดควรได้รับการปรับปรุงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งเรื่องนี้ตนเห็นว่าตลาดควรปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และตนสนับสนุนข้อเสนอของชุมชนด้วย เพื่อให้ตลาดสามารถไปต่อได้ในอนาคต

นางนรมล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทาง พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ ที่ทาง อบจ. ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ อบจ.สงขลาเข้าใช้ประโยชน์ และสามารถดำเนินการปรับพื้นที่ให้เข้ากับความต้องการของชุมชนได้ภายใต้กรอบกฎหมาย

ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับการประสานงานจากชุมชน ก็ได้ร่วมประชุมหารือรูปแบบของตลาดเบื้องต้น และได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาร่วมประชุมหารือกันในวันนี้ โดยในวันนี้มีข้อสรุปว่า 1.ทำการรื้อถอนบริเวณเกาะกลางเพื่อเคลียร์พื้นที่ ในการปรับปรุงตลาด 2.ในชุมชนร่วมกันออกแบบรูปแบบตลาดเชิงท่องเที่ยว และนำเสนอต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อขอรับการสนนับสนุนต่อไป

โดยชาวชุมชนตลาดค้าส่งผ้า ด่านนอก หวังที่จะเปลี่ยนแปลงตลาดแห่งนี้ ให้เป็นตลาดเชิงการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ตลาดแห่งนี้ได้คงอยู่ต่อ หลังจากที่ผ่านร้อนผ่านหนาว อยู่คู่เมืองด่านนอกมากว่า 40 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2525


เรื่องที่เกี่ยวข้อง