หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

บอกเพื่อนคุณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
23 พฤศจิกายน 2565 | 89

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ

ที่อยู่ : 128/5 ม.8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , จังหวัด : สงขลา , เบอร์โทร : 074536393 0640373684 , อีเมล์ : kanklawka@gmail.com

ลักษณะงาน : งานหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ , วุฒิการศึกษา : ปวส , เพศ : ไม่ระบุ

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 10020 บาท

ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินบำรุง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน  1  ตำแหน่ง

และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง

----------------------------------------------

                       ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ   มีความประสงค์  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธาณสุข  เพื่อให้บริการ งานส่งเสริม ป้องกัน  รักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ  นั้น

                       ทั้งนี้  ได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน)หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ประกาศนียบัตรทันตาภิบาลหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • มีความรู้เกี่ยวกับการการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมword,  excel  , power pointเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถตรวจรักษาพยาบาลได้
  • มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
  • สามารถปฎิบัติงานในและนอกเวลาราชการได้
  • นิสัยเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน อดทน  มีความประพฤติดี ขยันซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ

หลักฐานการับสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

3.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎก.พ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

4. .สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จำนวน 1 ฉบับ

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข :ให้บริการตรวจรักษา พยาบาล ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุจ : บริการตรวจ รักษาทางทันตกรรมเบื้องต้นเช่น  ถอนฟัน  อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย งานส่งเสริมป้องกัน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน   10,020 บาท  ค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลา 1,152  บาท

สถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565- วันที่ 28  พฤศจิกายน 2565  ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อ โทร. 074-536393 ,0640373684

 การประกาศ วัน เวลา สถานที่และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
  • สอบคัดเลือก ข้อเขียนเวลา 09.00-10.00  น สอบสัมภาษณ์ 10.00-10.30  น. ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
  • ประกาศผลสอบคัดเลือกวันที่ 30   พฤศจิกายน  2565 รายงานตัวและ เริ่มทดลองปฎิบัติงานวันที่ 1 ธันวาคม  2565

สวัสดิการลูกจ้าง
มีเงินเดือนประจำสวัสดิการเยี่ยมไข้+สวัสดิการอื่นๆ  มีบ้านพักให้

 

                                                                                            ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน   2565

 

 

                                                                                                                                                    

 

ผู้สื่อข่าว

ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

088-7882721,074-254055,074-254188-9 ต่อ 101

บริษัท หาดใหญ่โฟกัส จำกัด

เงินเดือน ตามโครงการบริษัท

| 1,972

พนักงานขาย(เซลล์)

ตำแหน่ง พนักงานขาย(เซลล์)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

074217074

บริษัท ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เงินเดือน 12,000-15,000 +คอมมิชชั้น

| 248

Guest Service Agent

ตำแหน่ง Guest Service Agent

จังหวัด ภูเก็ต

จำนวน : 4 ตำแหน่ง

083-4536654

Red Planet Phuket Patong

เงินเดือน ตามโครงสร้าง

| 61

พนักงานต้อนรับ (ชาย)

ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ (ชาย)

วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

095 -4635945

โรงแรมวังน้อย หาดใหญ่

เงินเดือน

| 62

ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา ป.ตรี เครื่องกล-ยานยนต์-แม็คคาทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

074300208

วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร

เงินเดือน ตามโครงสร้างวิทยาลัยฯ

| 38

พนักงานจัดเลี้ยง

ตำแหน่ง พนักงานจัดเลี้ยง

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

0869662034

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เงินเดือน ตามโครงสร้าง

| 259

พนักงานห้องอาหาร

ตำแหน่ง พนักงานห้องอาหาร

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

0869662034

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เงินเดือน ตามโครงสร้าง

| 571

Front Office Manager

ตำแหน่ง Front Office Manager

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

0869662034

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เงินเดือน ตามโครงสร้าง

| 72