หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
บอกเพื่อนคุณ
พนักงานบัญชี
13 กันยายน 2564 | 91

บริษัท ป้อออโต้เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ : , จังหวัด : สงขลา , เบอร์โทร : 074 556 553 , อีเมล์ :

ลักษณะงาน : งานประจำ , วุฒิการศึกษา : , เพศ : ไม่ระบุ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- เพศชาย / หญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะหน้าที่การทำงาน
- รับผิดชอบในการปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปีและจัดทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- จัดทำงบกระทบยอดบัญชีในงบดุล รายงานวิเคราะห์ การตั้งบัญชีค้างจ่าย และเอกสารรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
- ควบคุมการปฎิบัติงานของแผนกบัญชีทั่วไป, บัญชีต้นทุน - จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ง.ด. 50
- ดูแลบัญชีด้านภาษี ตรวจสอบคำนวณภาษี/จัดทำแบบนำส่งภาษีทุกประเภท ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เช่น ภ.พ.30 หัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำเอกสารบัญชีทั่วไป และบันทึกรายการในโปรแกรมบัญชี Express
- จัดทำรายการผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อบันทึกบัญชี และผลของกำไรขาดทุนต่องบการเงิน
- จัดเตรียมเอกสารรายวันทั่วไป รายงานทางการเงิน และจัดทำวิเคราะห์ทางการเงิน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- โบนัส
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ลาพักร้อน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 074556553

เลขานุการ

ตำแหน่ง เลขานุการ

วุฒิการศึกษา ปวส.

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

092-0999999

บริษัท สงขลา เอฟซี จำกัด

เงินเดือน 10000

| 148

โปรแกรมเมอร์

ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

089-4549061

บริษัท เชส สตูดิโอ จำกัด

เงินเดือน 15,000-18,000

| 371

เจ้าหน้าที่ Web Content Editor ฟุตบอลไทย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Web Content Editor ฟุตบอลไทย

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

0808873941

บริษัท บอลไทย 2020 จำกัด

เงินเดือน 12,000-15,000

| 494

พนักงานเสิร์ฟ และพนักงานหน้าร้าน

ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ และพนักงานหน้าร้าน

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

-

ร้านซี สินเจริญ

เงินเดือน

| 47

พนักงานเสิร์ฟ (ด่วน)

ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ (ด่วน)

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

081-5990041

ร้านอาหารพุทธรักษา

เงินเดือน

| 43

พนักงานประจำร้าน

ตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

093-5785638

ร้านชาอั่งเปา สาขา3

เงินเดือน

| 65

พนักงานเสิร์ฟ

ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

082-6532326

ร้านบุษบาชาบู

เงินเดือน

| 58

พนักงานประจำร้านมิสเตอร์โดนัท

ตำแหน่ง พนักงานประจำร้านมิสเตอร์โดนัท

จังหวัด สงขลา

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

091-1158148

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน

| 152