หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | งานสมโภช 176 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา
27 มิถุนายน 2561 | 400

เทศกาลงานประจำปีเมืองสงขลา

เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา สมาคมฮกเกี้ยน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง คณะกรรมการชุมชนย่านเมืองเก่า ภาคีคนรักเมืองสงขลา สมาคม สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ กำหนดจัดงาน "สมโภช 176 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา" และเทศกาลเมืองเก่าสงขลา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา  ถนนนางงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

5 กรกฏาคม 2561 พิธีเปิดงาน พิธียกเสาโกเต๊ง
6 กรกฏาคม 2561 อิ่มท้อง อิ่มบุญ เก้าห้อง 9 บาท
7 กรกฏาคม 2561 พิธีเชิญองค์พระประทับเกี้ยว
8 กรกฏาคม 2561 พิธีแห่พระรอบเมือง
9 กรกฏาคม 2561 พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์
10 กรกฏาคม 2561 พิธีไหว้สมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง
11 กรกฏาคม 2561 พิธีลงเสาโกเต๊ง

โดยภายในงานมีกิจกรรมถนนคนเดินนางงาม ยามค่ำคืน  ฟังเรื่องเล่าแต่แรก พร้อมกิจกรรมไหว้พระหลักเมือง ชิมของหรอยเมืองบ่อยาง กิจกรรมอิ่มท้อง อิ่มบุญ 9 ห้อง 9 บาท  ชมขบวนแห่พระรอบเมือง พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา กิจกรรมการแสดงบนเวที และการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) ทุกค่ำคืน

สำหรับการจัดงานสมโภช 176 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป และเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่อดีตกาลของชาวจังหวัดสงขลาและเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ศาลหลักเมืองสงขลาอยู่คู่บ้านคู่เมืองสงขลามายาวนานถึง 176 ปี ภายในศาลหลักเมืองมีองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องรักษาเมืองให้พ้นภัยพิบัติต่างๆ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวสงขลา 

นอกจากนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศเมืองสงขลาให้เป็นเมืองวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชาวสงขลามีการฟื้นฟูบ้านเรือนโบราณ เผยแพร่อาหารดั้งเดิม การแสดงศิลปะ ดนตรี ประเพณี ภาพถ่ายและของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของสงขลา ช่วยส่งเสริมการค้าในย่านเมืองเก่า ผ่านทางกิจกรรมถนนคนเดิน กระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชมงาน ได้รับความรู้เรื่องเมืองเก่าสงขลา สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์