หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
ประวัติศาสตร์...สงขลา | นาหม่อม/ระโนด/จะนะ กว่าจะมาเป็น "อำเภอ" ที่เรารู้จัก (ตอนที่1)
21 มิถุนายน 2561 | 4,330

กลับมาอีกครั้ง!! สำหรับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา วันนี้ หาดใหญ่โฟกัส ขอหยิบหยกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เกี่ยวกับความเป็นมาของ 3 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาหม่อม และอำเภอระโนด เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไป ก่อนที่เราทุกคนจะได้รู้จักอำเภอเหล่านี้ดังเช่นปัจจุบัน 

อำเภอจะนะ

"เมืองจะนะ" เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองจะนะและเมืองเทพาต่างขึ้นตรงกับเมืองสงขลา เมื่อมีการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองจะนะจึงยกฐานะขึ้นกลายเป็นอำเภอหนึ่งของเมืองสงขลาไป โดยจัดตั้งที่ว่าการอำเภอไว้ที่ตำบลนาทวี แต่ช่วงนั้นการคมนาคมไม่สะดวก จึงย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่ตำบลบ้านนา แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านนา แต่ชื่ออำเภอนี้ไปพ้องกับอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จึงกลับมาเป็นอำเภอจะนะเช่นเดิม โดยคำว่า "จะนะ" เป็นคำในภาษามลายู ซึ่งหมายถึง "ต้นชุมแสง" เป็นไม้ยืนต้น กลีบดอกสีม่วงอ่อนแกมน้ำตาลแก่ ผลทรงกลม เปลือกหนา ใช้ในการทำยา

อำเภอระโนด

เดิมทีคำว่า "ระโนด" เคยเขียนเป็น "ระโนต" และต่อมาเปลี่ยนเป็น "ระโนด" ทั้งนี้คงต้องการเขียนให้เป็นลักษณะคำไทย โดยใช้ตัว "ด" สะกดโดยตรง คำว่า "ระโนด" มาจากภาษาเขมรว่า "ระนัท" อันหมายถึง "คราด" ซึ่งเป็นเครื่องมือของเกษตรกร ซึ่งใช้สำหรับคราดดินในนา เพื่อปักดำต้นข้าว หรืออาจมาจากภาษาไทยถิ่นใต้ที่เรียก "ต้นโตนด" หรือ "ต้นตาลโตนด" ต้นไม้ยืนต้นที่มีอยู่เรียงรายว่า "ราวโหนด" และเพี้ยนเสียงจนกลายเป็น "ระโนด" ปัจจุบันในท้องทุ่งระโนดยังมีต้นตาลโตนดยืนต้นเรียงรายอยู่ และชื่อบ้านนามเมืองภาคกลางมักใช้คำว่า "ราย" (เรียงราย) ประกอบชื่อต้นไม้ เช่น บ้านกระทุ่มราย บ้านงิ้วราว และบ้านแคราย เป็นต้น

"ระโนด" เคยเป็นส่วนหนึ่งของสทิงพระ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ระโนดขึ้นกับนครศรีธรรมราช ถัดมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ระโนดก็ขึ้นต่อเมืองสงขลา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ระโนดก็ถูกยุบให้เป็นกิ่งอำเภอและขึ้นต่ออำเภอปละท่า (จะทิ้งพระ เดิม) จนกระทั่ง พ.ศ.2467 ระโนดก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอกลายเป็น "อำเภอระโนด" โดยขึ้นกับเมืองสงขลามาจนถึงทุกวันนี้

อำเภอนาหม่อม

แต่เดิม "นาหม่อม" เคยอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหาดใหญ่ มีชื่อว่า "ตำบลทุ่งพระเคียน" ต่อมาในปี พ.ศ.2486 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "ตำบลนาหม่อม" ภายหลังได้จัดตั้งเป็น "กิ่งอำเภอนาหม่อม" เมื่อปี พ.ศ.2524 และในที่สุดก็ถูกยกฐานะขึ้นเป็น "อำเภอนาหม่อม" เมื่อปี พ.ศ.2537

ชื่อ "นาหม่อม" ตั้งชื่อตามหม่อมหลวงเด่น ซึ่งเป็นราชนิกุลสายใดไม่ปรากฏชัดเจน ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกท่านว่า "หม่อม" โดยพื้นที่นาหม่อม เคยเป็นบริเวณที่หม่อมท่านนี้เข้ามาตั้งรกรากหักร้างถางพง เพื่อทำนาเป็นคนแรก ชาวบ้านจึงเรียกว่า "บ้านนาหม่อม" และกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้

ขอบคุณหลักฐานและข้อมูลดีๆ จาก ประพนธ์ เรืองณรงค์ / หนังสือบ้านนามเมืองภาคใต้ / พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นใต้
เขียนและเรียบเรียงโดย หาดใหญ่โฟกัส

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง