หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
นบพระภูมิบาล บุญดิเรก แปลว่าอะไร | My King ๙
10 เมษายน 2560 | 743

 

ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล บุญดิเรก


เมื่อเนื้อร้องและท่วงทำนองของบทเพลงนี้ดังขึ้น ทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เราฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ ผ่านบทเพลงที่เปิดก่อนฉายภาพยนตร์ในโรงหนัง ผ่านวันเฉลิมมงคลโอกาสต่างๆ หรือฟังตอนสถานีวิทยุและโทรทัศน์ปิด และผมเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยทุกคนสามารถขับร้องเพลงนี้ได้อยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความหมายของเนื้อเพลงที่แท้จริง เชื่อได้ว่าไม่ถึง 10 % ของประเทศกระมั้ง ภาพยนตร์สั้นชุด ๙ เรื่องสั้นจากใจ เรื่อง "นบพระภูมิบาล บุญดิเรก" เป็นภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตของเด็กๆชาวเขาผู้อยู่ห่างไกล โดยทีมงานจะเข้าไปสอบถามเด็กๆ ว่าเข้าใจถึงความหมายของเพลงสรรเสริญพระบารมีในแต่ละท่อนแต่ละตอนหรือไม่ เด็กๆแต่ละคนก็ให้คำตอบที่แตกต่างกันไป แต่เกือบ 100 % ร้องเป็นอย่างเดียวแต่ไม่รู้ความหมาย ภาพยนตร์สั้นๆ ที่กำลังถ่ายทอดออกให้เห็นว่า วันนี้เรารู้ความหมายของบทเพลงที่เราร้องหรือไม่ รู้ความหมายของบทเพลงที่ร่วมใจกันขับร้องพร้อมกันนับเรืองแสนคน ณ บริเวณท้องสนามหลวงหรือเปล่า หรือเราร้องเพราะความเคยชิน ร้องเพราะว่าเราต้องร้อง ยืนเพราะเราต้องยืน อย่างนั้นหรือไม่...

 

 

เกร็ดความรู้  

- เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นบทเพลงบรรเลงเพื่อสรรเสริญพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทย
- เคยใช้เป็นเพลงชาติไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2431 - 2475
- ท่วงทำนองไทย แต่งขึ้นโดย พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ในปี พ.ศ. 2416
- ท่วงทำนองตะวันตก แต่งขึ้นโดย ปโยตร์ ชูรอฟสกี้ 
- จุดมุ่งหมายในการแต่งขึ้น ก็เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีลงสรงของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร (โอรสองค์โตของ รัชกาลที่ 5)
- ภายหลังปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เพลงสรรเสริญก็ไม่ได้ใช้ในฐานะเพลงชาติอีกต่อไป
- บันทึกเสียงครั้งแรก พ.ศ. 2443 บรรเลงโดยวงดนตรีคณะละครนายบุศมหินทร์ บันทึกเสียงโดยบริษัทเอดิสัน

ความหมายของบทเพลง "สรรเสริญพระบารมี"

ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบถวายบังคมด้วยหัวใจและด้วยเศียรเกล้า   [ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน]
แด่พระผู้อภิบาลรักษาแผ่นดิน ผู้เพียบพร้อมด้วยบุญคือคุณความดีอันรุ่งเรือง    [นบพระภูมิบาล บุญดิเรก]
ทรงเป็นที่หนึ่ง และทรงเป็นที่สุดในบรรดาผู้มีจักรคือพระราชาทั้งปวง ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในสยาม มีพระเกียรติยศอย่างยอดยิ่งและยั่งยืน   [เอกบรมจักริน พระสยามินทร์ พระยศยิ่งยง]
ความร่มเย็นที่อยู่เหนือหัวราษฏรก็เพราะพระองค์ทรงดูแลรักษา   [เย็นศิระเพราะพระบริบาล]
ผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้รักษาป้องกัน   [ผลพระคุณ ธ รักษา ]
ประชาราษฎร์ทั้งปวงให้เป็นสุขและศันติ    [ปวงประชาเป็นสุขศานต์]
ขอจงดลบันดาลให้สิ่งที่พระองค์ต้องพระราชประสงค์ สำเร็จผลสมดังที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย    [ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดังหวังวรหฤทัย]
เหมือนชัยมงคลที่ถวายมานี้เทอญ   [ดุจจะถวายชัย  ชโย.]

 


CR: Dogoodforking.com