หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | จุดกำเนิด "เกาะยอ" ชุมชนประวัติศาสตร์
24 เมษายน 2561 | 1,808

หากพูดถึงความเก่าแก่ของเมืองสงขลาที่ว่ากันว่ามีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 1,000 ปี มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณมากมาย หนึ่งในนั้นคือ "ชุมชนเกาะยอ" ชุมชนที่มีความสำคัญต่อเมืองสงขลาและสยาม จากหลักฐานที่มีการเล่าสืบทอดต่อกันมา เชื่อว่า "เกาะยอ" ในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์มีสภาพเป็นป่าเขา ไม่มีผู้คนอาศัย หลักฐานปรากฏการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเกาะยอ เริ่มขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายและอยุธยา (พ.ศ.2148-2163) เมื่อสมเด็จพระราชมุณี (สมเด็จเจ้าเกาะยอ) ได้เดินทางธุดงค์มายังเกาะยอ ซึ่งว่ากันว่าครั้นสมเด็จเจ้าเกาะยอเดินทางมา เกาะแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วประมาณ 500 คน (เมืองสงขลายังตั้งอยู่ที่เขาแดง)

"เกาะยอ" มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา ว่ากันว่าผู้คนเริ่มอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ เกาะยอ ประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยา "ชาวบ้านน้ำน้อย" คือกลุ่มคนที่สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มแรกที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน เพราะมองเห็นว่าเกาะยอมีความอุดมสมบูรณ์ แรกเริ่มเดิมที่ก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หมู่ที่ 5 และ 6 ซึ่งมีสภาพเหมาะแก่การทำปศุสัตว์ เลี้ยงวัวและควาย ต่อมาได้ขยายพื้นที่ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเกาะ เนื่องจากพบว่าบริเวณดังกล่าวมีสัตว์น้ำชุกชุมอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การประกอบอาชีพประมง ชาวบ้านเกาะยอจึงเริ่มทำอาชีพประมงควบคู่ปศุสัตว์ ต่อมาชุมชนค่อยๆ ขยับขยายไปทางตะวันออก ชาวบ้านจึงเริ่มทำนาและทำสวนผลไม้ และชุมชนค่อยๆ ขยายไปทั่วเกาะ ผู้คนบนบกก็เริ่มอพยพเข้ามายังเกาะยอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

"เกาะยอ" ยังเป็นเกาะที่มีนักเดินทางและพ่อค้าจากประเทศจีน ใช้เป็นที่หลบลมฝนในช่วงมรสุม บางคนเห็นถึงความสมบูรณ์ของเกาะ จึงอพยพมาตั้งถิ่นฐานบนเกาะแบบถาวร ชุมชนเกาะยอจึงกลายเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สาเหตุที่เรียกว่า "เกาะยอ" เนื่องจากบริเวณเกาะนี้มีก้อนหิน ซึ่งมีลักษณะคล้ายลูกยอเป็นจำนวนมาก อีกทั้งแต่เดิมเกาะยอมีต้นยอเยอะมาก นั่นจึงเป็นที่มาของชื่อ "เกาะยอ" ที่ถูกเรียกขานมาจนถึงปัจจุบัน

"เกาะยอ" มีจำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ที่มาเนื่องจากในอดีตมีพื้นที่เป็นอ่าวทราย มีหาดทรายขาวจึงเรียกกันว่า บ้านอ่าวทราย
หมู่ที่ 2 บ้านตีน เนื่องจากหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะ ภาษาถิ่นใต้เรียกว่า “ทิศตีน” ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่า “บ้านตีน”
หมูที่ 3 บ้านนอก ในอดีตมีชาวบ้านอาศัยอยู่น้อยซึ่งอยู่นอกชุมชนออกไป จึงเรียกกันว่า “บ้านนอก”
หมู่ที่ 4 บ้านสวนเรียน เป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมาก ภาษาถิ่นใต้เรียกทุเรียนว่า “เรียน” จึงเป็นที่มาว่า “บ้านสวนเรียน”
หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร ในอดีตหมู่บ้านนี้มีต้นไทรอยู่ริมท่าน้ำ จึงเรียกกันว่า บ้านท่าไทร
หมู่ที่ 6 บ้านในบ้าน เป็นชุมชนใหญ่มีผู้คนอาศัยมากกว่าหมู่บ้านอื่น จึงเป็นศูนย์กลาง ของชุมชน เรียกว่า “ในบ้าน”
หมู่ที่ 7 บ้านป่าโหนด ในอดีตบริเวณหมู่บ้านมีต้นตาลโตนดจำนวนมาก ซึ่งในภาษาถิ่นใต้เรียกว่า “ต้นโหนด”
หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บริเวณท้ายเกาะ ชาวบ้านเรียกกันเรื่อยมาและเพี้ยนเป็น “บ้านท้ายเสาะ”
หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านไปปรับปรุงที่ดินทำสวนขึ้นมาใหม่ จึงเรียกกันว่า “บ้านสวนใหม่”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง