หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
นาทับ ชื่อนี้มีที่มา
13 มีนาคม 2561 | 4,530

เมืองจะนะ มีหลักฐานปรากฏอยู่ในพงศาวดาร แต่เดิมเมืองจะนะเป็นเมืองขึ้นของเมืองพัทลุง เฉกเช่นเดียวกับสงขลา ปะเหลียน และเทพา ต่อมาเมื่อสงขลาแยกตัวออกมา เมืองจะนะจึงไปขึ้นตรงอยู่กับเมืองสงขลา โดยมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ และเป็นเมืองที่มีการสู้รบสกัดกั้นหัวเมืองของมลายูอยู่ตลอด

วันนี้จึงหยิบยกประวัติศาสตร์ตำบลหนึ่งในอำเภอจะนะ มาบอกเล่าเรื่องราวกัน ตำบลที่มีปรากฎในบันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองจะนะไว้ นั่นก็คือ ตำบลนาทับ นาทับเป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งแต่ประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไม่ได้มีปรากฏอย่างชัดเจน หากแต่บันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองจะนะไว้ ดังปรากฏในพงศาวดารเมืองสงขลา ของพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ตอนที่ 1 ซึ่งแต่ง ขึ้ึนเมื่อปีเถาะ จุลศักราช 1207 ความตอนหนึ่งบันทึกไว้ว่า

 “พระสงขลา เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อน พระสงขลาเป็นพระยาสงขลา ตั้งพ่อซีนเป็นพระพิเรนทร์ ตั้งพ่อเถียนเซงเป็นพระสุนทรานุรักษ์ ผู้ช่วยราชการให้พระอนันตสมบัติเป็นเจ้าเมืองจนะ พระยาสงขลากราบบังคมลา พาบุตรภรรยากลับ ออกเมืองสงขลา มาเรือสองลํา ต้องพยุงที่ีหัวถนอมจมเสียลําหนึ่ง เสียผู้คนข้าวของไปเป็นอันมาก

เรือพระยาสงขลาแล่นเลยมาถึงสงขลา อยู่สองปีพระอนันตสมบัติถึงแก่กรรม ได้ฝังศพพระอนันต สมบัติไว้ ณ เขาแหลมสน จารึกอักษรไว้ในศิลาหน้าศพแล้ว แล้วพระยาสงขลาบอกเข้าให้ไปนําขึ้น กราบบังคมทูลว่า พระอนันตสมบัติถึงแก่กรรม บุตรชายพระอนันตสมบัติมีอยู่สามคน ดํารัสว่าจะได้เป็นเจ้าเมืองจนะ พระยากลาโหมกราบบังคมทูลให้ทิดเพ็ดเป็นพระจนะ คุมไพร่ส่วยดีบุกขึ้นกับเมืองสงขลา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งทิดเพ็ดเป็นพระจนะ ออกมาอยู่เมืองจนะฯ (เริงวุฒิ มิตรสุริยะ, 2552)  จนถึงรัชกาลที่ 5 ได้มีกํานันตําบลเป็นผู้ปกครองฝ่ายพลเรือน ซึ่งในยุคแรกจะมีศักดิ์เป็น “ท่านขุน” และกำนันคนแรกคือ ท่านขุนสมาน หรือ นายเกษม หนิโส๊ะ"

ส่วนที่มาของชื่อนาทับนั้น ในเว็บไทยตำบล บอกไว้ว่า ในสมัยก่อนมีหัวเมืองตั้งอยู่ที่บ้านจะโหนง ชื่อว่าเมืองหนะ เจ้าเมืองในขณะนั้นมีชื่อว่า "พระยาหนะ" ในสมัยหนึ่งได้มีข้าศึกยกทัพมาตีเมืองสงขลา เจ้าเมืองสงขลาได้สั่งให้เจ้าเมืองหนะ นำกำลังทหารยกทัพไปเป็นทัพหน้า สะกัดกั้นข้าศึก โดยเดินทัพมาตามลำคลอง จากเมืองหนะ มาตามลำคลองนาทับ และตั้งค่ายอยู่บริเวณริมคลองนาทับ ชาวบ้านเรียกว่าค่าย หรือหน้าค่าย ต่อมาได้เรียกชื่อเพี้ยนเป็น "นาทับ" มาจนถึงปัจจุบัน 

 

ที่มา : อุสมาน หวังสนิ, (2554). การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา.วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ThaiTambol , เพจ เรื่องเก่าๆ มาเล่าใหม่ ประวัติสงขลา 

ขอบคุณภาพ : siamfishing , เทศบาลตำบลนาทับ  

    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง