หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
วิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำ "ทะเลสาบสงขลา" | สภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
25 มกราคม 2561 | 1,601

"สงขลา" ดินแดนแห่งมรดก ที่ถูกสืบทอดมาจากบรรพชน เนื่องแน่นไปด้วยอดีและประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ทั้งศิลปวัฒนธรรม การเกื้อกูลของผู้คน ซึ่งวัฒนธรรมของเหล่าบรรพบุรุษยังคงอยู่คู่ชุมชน ทั้งสองฝั่งทะเลสาบสงขลาตลอดมา ดังคำที่ว่า "เขา-ป่า-นา-เล" อันเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างเกื้อกูลกัน

ด้วยความที่ชาวบ้านในบริเวณนี้ มีความผูกพันอยู่กับทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบที่เป็นเสมือนแหล่งอาหาร และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรในจังหวัดสงขลา บอกไปอาจจะไม่เชื่อว่า เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ เคยเผชิญปัญหาความตืนเขินของทะเลสาบ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลง และปริมาณสัตว์น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ชาวประมงในพื้นที่เริ่มเห็นปัญหา เลยมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู รวมไปถึงกิจกรรมของชาวบ้านที่มีผลกระทบต่อทะเลสาบ ทำให้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้น

การทำนาเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนที่นี่ แต่เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณนี้ เป็นพื้นที่รอยต่อกับทะเลสาบสงขลา ทำให้การทำนาที่นี่จะต้องคิดถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มาก ปุ๋ยที่จะใช้ก็จะต้องเป็นแบบชีวภาพ ต้องปรับสภาพดินให้ดี เพื่อให้น้ำจากนาข้าวที่จะไหลไปลงทะเลสาบสงขลา มีคุณภาพที่ดี ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ หนึ่งในภูมิปัญญาของคนที่นี่ก็คือการ ปลูกต้นปอเทืองในพื้นที่ที่ใช้ทำนา เพื่อปรับสภาพดินและทำให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย ซึ่งการทำนาที่นี่ก็ไม่ได้ทำตลอด เพราะต้องทำตามฤดูกาลคือก่อนช่วงหน้าฝน (ทำให้จะได้เห็นดอกปอเทืองผลิดอกกันก็แค่ช่วงนี้เท่านั้น หลังจากนั้นชาวนาจะไถกลบเพื่อให้เป็นปุ๋ยให้กับดินที่จะใช้ปลูกข้าว)

NAISOOP