หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
ย้อนความหลัง! นักเลงเลสาบสงขลา
11 ตุลาคม 2560 | 23,520

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีเนื้อที่ครอบคลุมจังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด รวมทั้งพื้นที่ส่วนมากของสงขลา นครศรีธรรมราช มีพื้นที่มากกว่า 1,046 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทะเลสาบและแผ่นดิน บริเวณนี้เหมาะที่จะตั้งถิ่นฐาน และทำมาหากินทำ สมัยก่อนชาวบ้านจึงนิยมไปหักร้างถางพงหาที่ราบเพื่อเพาะปลูกข้าว นี่คือภาพรวมเล็ก ๆ ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อู่ข้าวอู่น้ำของชาวสงขลา ความกว้างขวางของทะเลสาบสงขลาทำให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าค้นหา

วันนี้ HatyaiFocus ขอนำเสนอเรื่องราวของ 'นักเลงเลสาบสงขลา' แต่ก่อนอื่นขอเท้าความให้ฟังว่า สภาพภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทำให้บริเวณนี้มีลักษณะพิเศษ และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากชุมชนอื่น ทำให้เกิดชุมชนเมืองพัทลุง และ สงขลา มีความสัมพันธ์กับอำนาจรัฐฯ จากภาคกลาง สังเกตได้ว่ากษัตริย์จะเสด็จมาเยือนเมืองทั้งสองนี้มากกว่าเมืองใด และการเป็นเมืองท่าการค้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา ยิ่งทำให้สงขลาเจริญกว่าเมืองใด (มีเสียงเล่าเบา ๆ บรรดาเมืองอื่นในปักษ์ใต้ มีฉายาเรียกคนพัทลุงและคนสงขลาว่า พวกข้าหลวง หรือ พวกหลวง)

ย้อนกลับไปเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2437) สังคมยังเต็มไปด้วยอันตรายและห่างไกลศูนย์กลางการปกครอง คำว่า 'นักเลงแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา' จึงแตกต่างจากสิ่งที่ทุกคนคิด กำเนิดขึ้นจากรากฐานวัฒนธรรมที่สอนให้ผู้คนป้องกันตนเอง เพราะหากไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสังคมสมัยนั้น

ข้อมูลจากงานเขียนของ อาจารย์สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ ระบุว่า “เมื่อใด ท้องถิ่นใด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบ้านเมืองไม่อาจปกครองดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง นักเลงจะทำหน้าที่ดูแลจัดการเพื่อให้ท้องถิ่นเกิดความสงบ” ข้อความนี้น่าจะยืนยันใดว่าทำไมต้องมีวัฒนธรรมนักเลง

นอกจากนั้นอาจารย์สุธิวงศ์ ยังระบุว่า การเป็นนักเลงที่สมบูรณ์จำเป็นต้องพฤติกรรม อาทิ 1.นักเลงต้องรอบรู้เรื่องการเป็น ต้องลักขโมยเป็นแต่จะไม่ลักเล็กขโมยน้อย นักเลงจะทำเพียงพิสูจน์ หรือ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตนให้เป็นที่น่าเกรงขามต่อนักเลงคนอื่นเท่านั้น 2.ในโอกาสที่นักเลงจัดให้มีงานเลี้ยง ถือเป็นการวัดฐานะ หากมีแขกเหรื่อมาร่วมมาเท่าไหร่ นับว่าเป็นการแสดงถึงศักดิ์ศรีเท่านั้น 3.นักเลงในพื้นที่่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานิยมนัดฟันหรือนัดแทง อย่างเปิดเผย เพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญซึ่งกันและกัน

 

*รูปที่ใช้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : ชุมโจรแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2437-2465 , เอนก นาวิกมูล , teakdoor

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง