หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

บอกเพื่อนคุณ
ย้อนความหลัง! นักเลงเลสาบสงขลา
11 ตุลาคม 2560 | 23,229

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีเนื้อที่ครอบคลุมจังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด รวมทั้งพื้นที่ส่วนมากของสงขลา นครศรีธรรมราช มีพื้นที่มากกว่า 1,046 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทะเลสาบและแผ่นดิน บริเวณนี้เหมาะที่จะตั้งถิ่นฐาน และทำมาหากินทำ สมัยก่อนชาวบ้านจึงนิยมไปหักร้างถางพงหาที่ราบเพื่อเพาะปลูกข้าว นี่คือภาพรวมเล็ก ๆ ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อู่ข้าวอู่น้ำของชาวสงขลา ความกว้างขวางของทะเลสาบสงขลาทำให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าค้นหา

วันนี้ HatyaiFocus ขอนำเสนอเรื่องราวของ 'นักเลงเลสาบสงขลา' แต่ก่อนอื่นขอเท้าความให้ฟังว่า สภาพภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทำให้บริเวณนี้มีลักษณะพิเศษ และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากชุมชนอื่น ทำให้เกิดชุมชนเมืองพัทลุง และ สงขลา มีความสัมพันธ์กับอำนาจรัฐฯ จากภาคกลาง สังเกตได้ว่ากษัตริย์จะเสด็จมาเยือนเมืองทั้งสองนี้มากกว่าเมืองใด และการเป็นเมืองท่าการค้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา ยิ่งทำให้สงขลาเจริญกว่าเมืองใด (มีเสียงเล่าเบา ๆ บรรดาเมืองอื่นในปักษ์ใต้ มีฉายาเรียกคนพัทลุงและคนสงขลาว่า พวกข้าหลวง หรือ พวกหลวง)

ย้อนกลับไปเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2437) สังคมยังเต็มไปด้วยอันตรายและห่างไกลศูนย์กลางการปกครอง คำว่า 'นักเลงแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา' จึงแตกต่างจากสิ่งที่ทุกคนคิด กำเนิดขึ้นจากรากฐานวัฒนธรรมที่สอนให้ผู้คนป้องกันตนเอง เพราะหากไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสังคมสมัยนั้น

ข้อมูลจากงานเขียนของ อาจารย์สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ ระบุว่า “เมื่อใด ท้องถิ่นใด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบ้านเมืองไม่อาจปกครองดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง นักเลงจะทำหน้าที่ดูแลจัดการเพื่อให้ท้องถิ่นเกิดความสงบ” ข้อความนี้น่าจะยืนยันใดว่าทำไมต้องมีวัฒนธรรมนักเลง

นอกจากนั้นอาจารย์สุธิวงศ์ ยังระบุว่า การเป็นนักเลงที่สมบูรณ์จำเป็นต้องพฤติกรรม อาทิ 1.นักเลงต้องรอบรู้เรื่องการเป็น ต้องลักขโมยเป็นแต่จะไม่ลักเล็กขโมยน้อย นักเลงจะทำเพียงพิสูจน์ หรือ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตนให้เป็นที่น่าเกรงขามต่อนักเลงคนอื่นเท่านั้น 2.ในโอกาสที่นักเลงจัดให้มีงานเลี้ยง ถือเป็นการวัดฐานะ หากมีแขกเหรื่อมาร่วมมาเท่าไหร่ นับว่าเป็นการแสดงถึงศักดิ์ศรีเท่านั้น 3.นักเลงในพื้นที่่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานิยมนัดฟันหรือนัดแทง อย่างเปิดเผย เพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญซึ่งกันและกัน

 

*รูปที่ใช้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : ชุมโจรแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2437-2465 , เอนก นาวิกมูล , teakdoor