หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

บอกเพื่อนคุณ
ตามรอยพ่อ...อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร คลองหอยโข่ง
4 ตุลาคม 2560 | 3,478

นานมาแล้ว..คลองหอยโข่ง เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรไม่มีน้ำใช้ทำเกษตร ชาวบ้านไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภค ราวปี พ.ศ.2524 พ.ต.ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช ได้นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหรและคลองหอยโข่ง มาให้สำนักชลประทานที่ 9 เพื่อพิจารณาในการจัดหาน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรมให้กับราษฏรในพื้นที่ตำบลคลองหอยโข่ง

 

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหร ดำเนินการร่วมกันโดย กองพัฒนาที่ 4 กรมชลประทาน และจังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 โดยมีการสร้างฝาย ทางชลประทาน และอ่างเก็บน้ำขึ้น โดยจะกักเก็บน้ำเอาไว้ให้ได้เพียงพอกับความต้องการใช้ของราษฏรในพื้นที่ ก่อนน้ำจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ในที่สุดชาวบ้านและเกษตรกรก็สามารถมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดปี อ่างเก็บน้ำยังทำหน้าที่เป็นเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้าน บางคนบอกว่าต่อให้ไม่มีเงิน ก็มาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ประทังชีวิตไปวัน ๆ ได้ เกษตรกรก็สามารถเอาน้ำจากทางชลประทานมาใช้ทำไร่ทำสวน และทำการปศุสัตว์ได้เช่นเดียวกัน

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2527 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปที่อำเภอคลองหอยโข่ง พระองค์ทรงทอดพระเนตรโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหร  นายสุวิช รักษ์วงษ์ หนึ่งในชาวบ้านที่มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กล่าวว่า "ก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ เพราะหวาดกลัว เนื่องจากมีการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับผู้เห็นต่างทางการเมือง การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น ทำให้มีความมั่นใจ ลดความหวาดกลัว กล้าเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อดำรงชีวิตหาเลี้ยงครอบครัว ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น"

 

นายสุวิช รักษ์วงษ์ เล่าต่อว่า "มีอยู่ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชดำเนินไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลา แต่ไม่มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหร ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปด้วยความเป็นห่วงพสกนิกร ทำให้ชาวบ้านต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และจะขอเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตราบเท่าชีวิตจะหาไม่"

 

อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ยังเป็นเสมือนที่พักผ่อนยามว่างของชาวบ้าน บางคนหอบลูกหอบเต้ามาเดินเล่น ถ่ายรูป พักผ่อน และออกกำลังกาย ณ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ "อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร" เปรียบเป็นส่วนหนึ่งที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านบริเวณคลองหอยโข่ง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดมาจวบจนทุกวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประชาชนของท่านทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้วของประเทศไทย "คนไทยโชคดีที่มีในหลวง"

 

เขียนและเรียบเรียง: หาดใหญ่โฟกัส