หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

บอกเพื่อนคุณ
ศิลปศาสตร์ 20 ปี ฟันรัน & มินิมาราธอน | คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.
27 กันยายน 2560 | 101

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรม “20 ปี ศิลปศาสตร์ ม.อ. ฟันรัน แอนด์ มินิมาราธอน”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน รวมถึงพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ จึงจัดทำกิจกรรม “20 ปี ศิลปศาสตร์ ม.อ. ฟันรัน แอนด์ มินิมาราธอน” วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อปลุกกระแสสังคม ส่งเสริมให้ความรู้ แนะแนวทางการออกกำลังกาย ที่ถูกต้องและป้องกันการบาดเจ็บ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะสมทบ เข้ากองทุนคณะศิลปศาสตร์เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

 


ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. สอบถามเพิ่มเติม 0-7428-6656 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/20thLibartsRun/
สมัครออนไลน์ ยังสามารถสมัครได้ตามปกตินะที่ www.libarts.psu.ac.th ปิดระบบวันที่ 6 ตุลาคม 60