หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

เรื่องราวหาดใหญ่

บ้านคูน้ำรอบ หมู่บ้านที่เป็นเกาะหนึ่งเดียวในอำเภอจะนะ
12 พฤษภาคม 2567 | 3,402

บ้านคูน้ำรอบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของอำเภอจะนะที่มีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบไปด้วยคลองนาทับซึ่งเป็นคลองน้ำกร่อย เป็นหมู่บ้านที่มีเกาะบนน้ำและมีป่าชายเลนป่าโกงกางล้อมรอบ ทำให้บ้านคูน้ำรอบมีทัศนียภาพที่งดงามประทับใจแก่ทุกคนที่มีโอกาสได้มาพบเห็น ซึ่งชาวบ้านคูน้ำรอบเองก็มีความภาคภูมิใจในความพิเศษนี้เป็นอย่างยิ่งจึงได้กำหนดเป็น“อัตลักษณ์”ของชุมชน

สมัยก่อนนั้นบ้านคูน้ำรอบได้มีพื้นที่ติดกับบ้านโหละ บ้านเตาอิฐ เพราะเชื่อกันว่าคนนาทับเมื่อก่อนอาศัยอยูถิ่นเดิม ก็คือบ้านคลองข่าและบ้านเตาอิฐ และได้มีการย้ายมาตั้งถิ่นฐานตามหมู่บ้านต่างๆ 

ในสมัยก่อนได้มีการขุดลอกคลองเพื่อใช้ในการทำประมงของชาวบ้าน บ้างก็ว่าโจรสลัดเป็นคนขุดคลองขึ้นมาเพื่อใช้หลบหนี ประกอบกับได้มีการกัดเซาะของน้ำทำให้เกิดเป็นคลองขนาดใหญ่และเป็นเกาะคูน้ำรอบ เมื่อ พ.ศ.2519 นายดีน หวังโสะ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นได้เกณฑ์ชาวบ้านมาร่วมช่วยกัน สร้างสะพานไม้ข้ามฝั่งจากฝั่ง ม.5 บ้านม้างอนไปฝั่งบ้านคูน้ำรอบ ด้วยงบประมาณ 48,000 บาท เป็นสะพานที่ทอดยาวไปอีกฝั่ง สะพานนี้ให้ข้ามได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านได้ 

ต่อมาในปี 2535 ได้มีรถยนต์ของแม่ค้าขับผ่านสะพานเพื่อไปขนน้ำผึ้งบนเกาะบ้านคูน้ำรอบ พอขากลับรถขับมาถึงกลางสะพาน สะพานรับน้ำหนักของรถยนต์ไม่ไหวทำให้สะพานหักและชำรุดและรถยนต์ของแม่ค้าได้ตกลงไปในคลอง ชาวบ้านได้ช่วยกันซ่อมแซมจนกลับมาใช้ได้ปกติ 
และเมื่อพ.ศ.2553 ได้มีพายุดีเปรสชั่นพัดถล่มอ่าวไทยในช่วงหัวค่ำและได้พัดเอาสะพานหายไปทั้งแถบในชั่วพริบตาเดียวและยังได้พัดกระชังเลี้ยงปลาของชาวบ้านจมหายไปจำนวนมาก น้ำท่วมคูน้ำรอบเหลือแต่หลังคาบ้านชาวบ้านต้องอพยพมาอยู่ที่สะพานคอนกรีตที่เพิ่งจะสร้างเสร็จตอนนั้นพอดี 

ตอนนี้คูน้ำรอบไม่มีสะพานไม้นี้แล้ว เหลือแต่ตอไม้กับความทรงจำเก่าๆ แต่มีสะพานคอนกรีตเลนส์เดียวมาแทนที่ ซึ่งเชื่อว่าสะพานไม้เก่านั้นยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคน สะพานนี้มีอายุการใช้งานนานถึง 34 ปี ก่อนจะถูกพายุพัดทำลายจนเหลือแต่ซากปรักหักพังในปัจจุบัน

ขอบคุณภาพ/ข้อมูลบทความ : นาทับ โมเดล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง