หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

เรื่องราวหาดใหญ่

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย
12 พฤษภาคม 2567 | 2,929

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่ระหว่างถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหน้าสวนนก เชื่อมต่อกับถนนมงคลประจักษ์ ทะลุไปสู่ชุมชนเมืองใหม่หมู่บ้านแกรนด์วิว และเชื่อมต่อกับถนนอัยเยอร์เบอร์จัง ไปสู่ชุมชนธารน้ำทิพย์อีกทอดหนึ่ง

เป็นอุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มาก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวจราจรคู่ กว้าง 7เมตร ภายในอุโมงค์มีทางเดินเท้าอยู่ริมช่องทางรถวิ่งทั้งสองฝั่ง กว้างข้างละ 1 เมตร  ช่วงกลางคืนจะเปิดไฟเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเงิน 182,000,000 บาท

ตลอดทั้งวันนั้น จะมีรถยนต์ขับผ่านเข้าออกไปมา และด้านในอุโมงค์ก็จะมีทางเดินที่สามารถเดินเที่ยวชมได้อีกด้วย ในบางช่วงจะมีการเปิดไฟประดับอุโมงค์ ทำให้ถือว่าเป็นไฮไลท์สวยๆ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถถ่ายรูปกับรูปปั้นไก่เบตงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับปากอุงโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ซึ่งไก่เบตงนอกจากจะเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองเบตงแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของอำเภอเบตงอีกด้วย

ภาพ : เทศบาลเมืองเบตง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง