หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

เรื่องราวหาดใหญ่

ขุนคล่องคลอยหอย ปูชนียบุคคล คนสำคัญของอำเภอคลองหอยโข่ง
17 มีนาคม 2567 | 5,709

ขุนคล่องคลองหอย เดิมชื่อ เพชร บำรุงศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2418 ณ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของนายจันทร์คง นางสีดา บำรุงศักดิ์ มีพี่น้อง 5 คน

นายเพชร บำรุงศักดิ์ ได้รับการศึกษาจากสำนักวัดมัชฌิมาวาส สงขลา โดยมีหลวงอุดมศักดิ์ ณ สงขลา เป็นผู้อุปการะ
นายเพชร บำรุงศักดิ์ เริ่มทำงานครั้งแรก โดยเป็นเสมียนอำเภอสะเดา เป็นกำนันตำบลคลองหอยโข่งและเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสงขลา

ผลงานดีเด่นของท่าน
ท่านได้จัดตั้งโรงเรียน ประชาบาลตำบล คลองหอยโข่ง (โรงเรียนวัดขุนคล่องคลองหอยโพธิ์) นำพันธุ์ยางพารามาทดลองปลูกในตำบลคลองหอยโข่งครั้งแรก ตัดถนนสายคลองหอยโข่ง-หาดใหญ่ ตัดถนนสายคลองหอยโข่ง-ทุ่งลุง จัดเดินไปรษณีย์ในตำบลคลองหอยโข่งขึ้นเป็นครั้งแรก นำ พ.ร.บ.การขานชื่อ-สกุลมาใช้ครั้งแรก ขุนคล่องคลองหอย ได้ถึงแก่กรรมเมื่่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2495 รวมอายุ 77 ปี

และท่านได้รับพระราชทานนาม "ขุนคล่องคลองหอย" สงวนทีดินไว้ 300 ไร่ เป็นที่ตั้งของส่วนราชการปัจจุบัน คือ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สถานีอนามัย สถานีตำรวจ ห้องสมุดประชาชน สนามกีฬากลางอำเภอคลองหอยโข่ง สงวนที่ดินไว้ประมาณ 10,000 ไร่ (บริเวณทุ่งยูง) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งขจองกองพลพัฒนาที่ 4 กรมพัฒนาที่ 4 สถานีประมงน้ำจืดสงขลา โรงเรียนรัตนพลวิทยา สถานีวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วยผลงานและคุณงามความดีของ ขุนคล่องคลองหอย พี่น้องชาวอำเภอคลองหอยโข่ง ได้ร่วมกันจัดสร้างรูปเหมือนของท่านไว้ ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอคลองหอยโข่ง และเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำอำเภอคลองหอยโข่ง คือ "เมืองศิลปิน สนามบินนานาชาติ สวยสะอาดอ่างเก็บน้ำ เลื่องลือนามขุนคล่อง"

ขอบคุณข้อมูลบทความ : ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม 
ภาพบทความ : อบต.คลองหอยโข่ง , map.longdo,tr.foursquare ,วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง