หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

เรื่องราวหาดใหญ่

ป้อมปากน้ำแหลมทราย ป้อมรักษาการณ์เมื่อครั้งย้ายเมืองสงขลามาฝั่งบ่อยาง
11 กุมภาพันธ์ 2567 | 6,409

ป้อมปากน้ำแหลมทราย เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญ ตั้งอยู่ฝั่งบ่อยางในบริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา 

ป้อมปากน้ำแหลมทราย สร้างโดยพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 เพื่อเป็นป้อมปืนรักษาขอบเขตที่ปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง 

สภาพปัจจุบัน เป็นป้อมก่อด้วยศิลารูป 8 เหลี่ยม ความยาวของป้อมประมาณ 55 เมตรกว้างประมาณ 34 เมตร แต่ละด้านมีใบบังสี่เหลี่ยมวางปืนใหญ่จำนวน 31 ใบ มีบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่งได้มีการกำหนดอายุสมัยของป้อมปากน้ำแหลมทรายไว้ราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 25

มีการประกาศขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานป้อมปากน้ำแหลมทรายในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 18 มีนาคม 2478 หน้า 3714

ประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานป้อมปากน้ำแหลมทราย ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 104 ตอนที่ 143 วันที่ 28 กรกฎาคม 2530 หน้า 5244

ประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานป้อมปากน้ำแหลมทราย ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 117 ตอนพิเศษ 104ง วันที่ 9 ตุลาคม 2543 หน้า8 พื้นที่โบราณสถานประมาณ 7 ไร่ 63 ตารางวา

ขอบคุณภาพ/ข้อมูลบทความ : - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
                                                - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง