หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

เรื่องราวหาดใหญ่

วัดดอนแย้ วัดเก่าแก่เมืองสงขลา วัดไทยสถาปัตยกรรมจีนหนึ่งเดียวในประเทศไทย
28 มกราคม 2567 | 4,512

วัดดอนแย้ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าสงขลา สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2203 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา 

ภายในวัด มีโบราณสถานที่ทรงคุณค่าอยู่คู่กับวัดมาอย่างยาวนานกว่า 270 ปี คือพระอุโบสถและกุฎิเจ้าอาวาส เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทย พระอุโบสถเก่าแก่สร้างเมื่อ พ.ศ.2296 รูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจีน หรือแบบเก๋งจีน มีกำแพงโดยรอบ โครงสร้างพระอุโบสถเป็นคอนกรีตผสมไม้ ขนาดยาว 13.80 เมตร กว้าง 8 .00 เมตร ตัวอาคารมีลักษณะแบบสถาปัตยกรรมจีนประเพณี กรอบซุ้มช่องหน้าต่างทำเป็นอาคารจีนจำลอง ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 3 องค์ สภาพอาคารอยู่ในสภาพดี ยังคงใช้ประกอบพิธีสังฆกรรมตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

วัดดอนแย้ เป็นวัดมหานิกายขนาดย่อมที่มีคติการสร้างแบบที่หันหน้าวัดไปทางทิศตะวันตก เช่นเดียวกับหลายวัดในสงขลา สันนิษฐานว่าเป็นการหันหน้าเข้าหาย่านเจริญของเมืองที่อยู่ทางด้านทะเลสาบฝั่งตะวันตก

วัดแห่งนี้มีสิ่งที่ต่างไปจากวัดอื่นใดคือ เป็นวัดไทยศิลปะจีน กล่าวคือ ในยุคเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่ 4 คือ พระยาวิเชียรคีรี(เถี้ยนเส้ง) นั้น ท่านมีความนิยมศิลปะแบบจีน และพระอุโบสถวัดดอนแย้ ก็น่าจะสร้างขึ้นในสมัยนั้น จึงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมไม่เหมือนวัดไหนในเมืองไทย นั่นคือ พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนคล้ายศาลเจ้า และที่แปลกคือ มีประตูทางเข้าพระอุโบสถจากทางทิศตะวันตกได้ถึง 3 ช่อง

สำหรับเครื่องบนหลังคาเป็นแบบจีนมีปลายสันหลังคาทั้งสองด้านโค้งขึ้นคล้ายเรือสำเภา กรอบช่องหน้าต่างภายนอกแบบจีนคล้ายคลึงกับหลังคา รวมทั้งกุฎิท่านเจ้าอาวาสก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นี่จึงเป็นวัดไทยศิลปะจีนขนานแท้ที่ควรค่าต่อการไปชม

ขอบคุณภาพ/บทความ -แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
                                     -อบจ.สงขลา(ระบบสารสนเทศสำหรับบริการประชาชน)