หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

เรื่องราวหาดใหญ่

 วัดในวัง (นาทวี) เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 
24 กันยายน 2566 | 4,963

เรื่องราวของ "วัดในวัง" วัดในวัง  เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  เมื่อ พ.ศ.2439  ขุนสิทธิอาญาปลัดอำเภอ  กิ่งอำเภอนาทวีในสมัยนั้น  เป็นผู้ริเริ่มในการสร้าง  แต่แรกเรียกกันว่า “วัดในวังแปลงประดิษฐ์”  ต่อมาจึงเรียกสั้นลงจนกลายเป็น “วัดในวัง”  ในที่สุด 

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบริมคลองนาทวี  ซึ่งเป็นชัยภูมิที่ดีในการสร้างวัดเช่นเดียวกับวัดหลายแห่งในสมัยโบราณที่มักสร้างอยู่ติดลำคลอง  เพื่อความสะดวกในการสัญจร

วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.  ขึ้นประดิษฐานอยู่เหนือพญาครุฑไว้ที่หน้าบันพระอุโบสถ  จึงจัดได้ว่าเป็นพระอารามหลวง  มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา  โดยเฉพาะภายในพระอุโบสถ  ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 2 องค์  องค์แรกคือ  “พระพุทธธรรมพัฒนากร “ 

พระประธานปางเรือนแก้ว  ขนาดพระเพลากว้าง 50 นิ้ว  ส่วนอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปเชียงแสน  ปางมารวิชัย  ภายนอกพระอุโบสถมีเจดีย์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  200 ปี  ความสูง  25  เมตร  เรียกว่า “ พระธาตุทองชยูปกรเจดีย์ ”

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง