หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

เรื่องราวหาดใหญ่

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อดำ วัดกอบกุลรัตนาราม (คลองแงะ)
10 กันยายน 2566 | 5,522

หลายๆคนในพื้นที่คลองแงะคงทราบกันดีสำหรับเรื่องราวของ หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในหมู่บ้านคลองแงะมาเป็นเวลานาน นับแต่อดีตจนปัจจุบัน แม้ว่าทุกวันนี้จะไม่มีพระพุทธรูปหลวงพ่อดำองค์จริงแล้ว เพราะได้มีการขโมยหายไปเป็นเวลานับ40 ปี แต่ชาวบ้านก็ยังมีความศรัทธาไม่เสื่อมคลาย

ความเป็นมาของหลวงพ่อดำ บุคคลที่อัญเชิญมาประดิษฐานคือนายสุชาติ รัตนปราการ คหบดีชาวอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยคณะ คือ นายพานิช มุสิกราษฎร์ (เถ้าแก่หมอเส้ง) หลวงพ่อย่อง และนายบ้านเส้ง เนื่องจากในอดีต บ้านคลองแงะเป็นชุมชนเล็กๆยังไม่มีวัดที่จะให้ชาวบ้านทำบุญและประกอบกิจอันเป็นกุศล นายสุชาติ รัตนปราการ จึงได้ปรึกษา นางกอบกุล รัตนปราการ (มารดา)

และได้บริจาคที่ดินให้ก่อตั้งวัดโดยใช้ชื่อว่า "วัดเชียรอิ่มประดิษฐ์" จากนามของมารดา จากนั้นท่านได้ไปเข้าเฝ้าพระสังฆราชองค์ที่ 11 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ณ วัดราชบพิตรสถิตย์สีมาราม พระองค์ได้ประทานพระพุทธรูป หน้าตักกว้าง 19 นิ้ว ปางมารวิชัย

เนื้อทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ สีดำ มีพุทธลักษณะที่วิจิตรงดงาม พร้อมตรัสว่า "เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว ให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระประธานประจำวัด พระพุทธรูปองค์นี้สร้างในสมัยเชียงแสน" ท่านสุชาติ พร้อมด้วยคณะจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัด ในโรงธรรม (ศาลาการเปรียญหลังเก่า) ชาวบ้านจึงมีความศรัทธาและเคารพนับถือตลอดมาจวบจนปัจจุบัน