หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

เรื่องราวหาดใหญ่

ประวัติบ้านซาว ตำบลทุ่งพอ ในอดีตมีทหารกองทัพหลวงเดินทางผ่านมาตั้งทัพ
10 กันยายน 2566 | 4,922

อีกหนึ่งตำนานเรื่องราวของพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา ประวัติความเป็นมาบ้านซาว หมู่ที่ 7 ของตำบลทุ่งพอตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขาและที่ราบลุ่มเชิงเขาจึงสลับซับซ้อนด้วยภูเขา ป่าไม้ ลำธาร ระหว่างหุบเขา โดยมีต้นน้ำจากภูเขาสูงกลายเป็นลำธารไหลผ่านหมู่บ้านทำให้สภาพภูมิอากาศมีลักษณะร้อนชื้นตลอดปีเดิมรวมกับหมู่ที่1 บ้านคอลอมูดอ เมื่อ ปี พ.ศ. 2518 

ได้แยกเป็นหมู่ที่ 2 ตำบลจะแหนและเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีต้นยางเป็นจำนวนมาก และมีทหารกองทัพหลวงเดินทางผ่านมาและหยุดพักผ่อนหลายวันและทหารอีกจำนวนหนึ่งออกไปหาของกินพบต้นยางเป็นจำนวนมากและได้ตัดต้นยางเพื่อให้น้ำยางออกแล้วนำมาทำใต้ใช้เป็นตะเกียงจุดในเวลากลางคืนและทหารได้มาพัก

รวมถึงตั้งทัพอยู่นานและชาวบ้านเรียกบริเวณแถบนี้ว่าทับยางและเมื่อแยกหมู่บ้านจึงใช้ชื่อว่าบ้านทับยางมาจนถึงปัจจุบันนี้ อาณาเขตทิศเหนือจดบ้านเมาะลาแต หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพอทิศใต้ จด บ้านตรายหมู่ที่ 2 ตำบล จะแหน ตะวันออกจดบ้านปลายนา หมูที่ และบ้านใต้หมู่ที่ 5 ตำบลคูหา ทิศตะวันตกจดตำบลสะท้อนอำเภอนาทวี

สำหรับบ้านทุ่งพอ เหตุที่ตั้งชื่อ "ทุ่งพอ" แปลความหมายพอจะสรุปได้ว่า "ทุ่ง" มาจาก ทุ่งที่กว้าง ส่วน "พอ" มาจากต้นกะพ้อ ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งตระกูลปาล์ม ลำต้นใช้ทำบ้านเรือนส่วนใบนำมาใช้ทำต้ม (ข้าวเหนียวห่อด้วยใบกะพ้อ) หรืออีกกระแสกล่าวว่า " พอ " มาจากต้นหลุมพอที่เป็นพืชยืนต้น ใช้ลำต้นทำบ้านเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์ได้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง