หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

เรื่องราวหาดใหญ่

ประวัติความเป็นมาตำบลธารคีรี
30 เมษายน 2566 | 5,250

สำหรับตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้แยกจัดตั้งเป็นตำบลตามประกาศจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2531 ซึ่งได้เรียงลำดับหมู่บ้านใหม่ คือ

หมู่ที่ 1 บ้านตาฆอ โอนมาจากหมู่ที่ 5 บ้านตาฆอ ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หมู่ที่ 2 บ้านสุโสะ โอนมาจากหมู่ที่ 4 บ้านสุโสะ ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หมู่ที่ 3 บ้านดารู โอนมาจากหมู่ที่ 2 บ้านดารู ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หมู่ที่ 4 บ้านบันนังลีมา โอนมาจากหมู่ที่ 9 บ้านบันนังลีมา ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หมู่ที่ 5 บ้านแกแดะ โอนมาจากหมู่ที่ 5 บ้านแกแดะ ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หมู่ที่ 6 บ้านหาดทราย โอนมาจากตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ชุมชนดั้งเดิมกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี โดยเดินทางบุกเบิกเพื่อทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ ต่อมามีการตั้งถิ่นฐานและขยายชุมชนออกไปจนถึงปัจจุบัน

ที่สำคัญยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง วันนี้เราขอพาไปเที่ยวในพพื้นที่เชิงธรรมชาติกันก่อน เริ่มที่ สวนป่าชุมชนธารคีรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสะบ้าย้อย จะมีสะพานลิงเป็นสะพานไม้ ใช้สำหรับเดินชมวิวที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เขียวขจี มีแมกไมนานาพันธ์

หลากหลายชนิดได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติรอบกายสูดอากาศบริสุทธิ์  มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ 9คน โอบรอบ ความสูงประมาณ 40 เมตร ตั้งอยู่บ้านตังหยงมุหลง ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

เส้นทาง จากตลาดสะบ้าย้อยขับรถไปเส้นทางบ้านไร่-โมง เลี้ยวขวาหน้าโรงเรียน ประมาณ 3 กม. เลยค่าย อส. ประมาณ 300 เมตร จุดหมายจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงบ้านตันหยงมุหลง

หรือ อีกเส้นทางจากตัวอำเภอสะบ้าย้อยไปทางตำบลจะแหน เลี้ยวซ้ายเข้าทางธารคีรี ผ่านบ้านตาฆอถึงตันหยงมุหลง จะอยู่ทางขวามือทางเข้าเป็นถนนคอนกรีต จะเห็นสะพานลิงที่สวยงาม

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง