หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

เรื่องราวหาดใหญ่

ตำนานเล่าสืบ "บ้านกระดังงา" สทิงพระ
12 มีนาคม 2566 | 21,144

ตามตำนานนเล่าสืบกันมาว่า บ้านกระดังงา เป็นชุมชนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านหนองมวง และชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งมีวัดทองพันชชั่งกับวัดโคกเนียนเป็นที่ปฎิบัติทางศาสนาต่อมาขาดผู้ดูแล ชุมชนจึงได้ตั้งวัดใหม่ชื่อว่า "วัดพังตำเสา"

ซึ่งตั้งชื่อให้สอดคล้องกับแหล่งน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าพังเสา ภายในวัดมีเจ้าอาวาสแต่ไม่ปรากฎชื่อแน่ชัด ได้ปลูกต้นกระดังงาในบริเวณวัดเป็นจำนวนมากต่อมาได้มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งซึ่งมีสมณศักดิ์เป็นจางวางได้ปรับปรุงบูรณะวัดขึ้นใหม่

และสร้างสะพานเื่อข้ามำรุนา มีความยาวประมาณ 500 เมตร ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของวัดในสมัยนั้นชาวบ้านนไม่เรียกว่าสะพานแต่เรียกว่า ดานนา โดยทำด้วยไม้เคี่ยมแต่พอนานเข้าคำว่าดานนาได้เพี้ยนไปเป็นดังงส เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภายในวัดและภายในหมู่บ้านเพราะมีต้นกระดังงาตั้งอยู่ 

เลยได้เปลี่ยนจากวัดพังตำเสาเป็นวัดกระดังงา และได้เรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อวัดว่า วัดกระดังงา จนถึงปัจจุบัน