หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
ติดต่อลงโฆาณา หาดใหญ่โฟกัส หางานหาดใหญ่
บอกเพื่อนคุณ
ประวัติ ด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านศุลกากรทางบก อยู่ติดเขตแดนไทย-มาเลเซีย
5 มีนาคม 2566 | 3,693

ด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านศุลกากรทางบก อยู่ติดเขตแดนไทย-มาเลเซีย ตรงข้ามกับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮีตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย แต่เดิมมีชื่อว่า "ด่านเก็บภาษีสะเดา" สังกัดกรมสรรพากรนอก กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปี พ.ศ.2458 (ไม่ปรากฏวันที่และเดือน) ได้มีการโอนด่านเก็บภาษีในมลฑลปักษ์ใต้ทั้งหมดจากกรมสรรพากรนอก มาสังกัดกรมศุลกากร ด่านเก็บภาษีสะเดาจึงขึ้นกับกรมศุลกากรตั้งแต่นั้นมา

โดยเป็นด่านฝากของอำเภอสะเดา จากนั้นในปี พ.ศ.2465 ได้มีการแต่งตั้งให้พระนิกรบดีเป็นนายด่านศุลกากรสะเดาเป็็นคนแรก ต่อมามีกฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2474 กำหนดให้ด่านเก็บภาษีสะเดาเป็นด่านพรมแดนของท่ากรุงเทพฯ

ด่านเก็บภาษีสะเดาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ด่านศุลกากรสะเดา" ตามกฎเสนาบดีกระทรวงการคลังมหาสมบัติ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2481 จึงถือเอาวันที่และเดือนตามกฎเสนาบดีเป็นวันคล้ายวันเกิดด่านศุลกากรสะเดา โดยนับอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2458 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันครบ 104 ปี (21 กรกฎาคม 2563)

ในปี พ.ศ. 2501 ได้มีการทำพิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรสะเดาอย่างเป็นทางการ บริเวณสามแยกอำเภอสะเดา และใช้เป็นที่ทำการมานานถึง 26 ปี จนถึงปี พ.ศ.2527 จึงได้ย้ายที่ทำการด่านศุลกากรสะเดามาอยู่ที่ บ้านคลองพรวน ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน

 

 
ปี พ.ศ.2534 ได้มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 2 หลัง สำหรับใช้เป็นอาคารที่ทำการด่านพรมแดนขาเข้าและขาออก จนกระทั่งแล้วเสร็จ และเปิดใช้ด่านพรมแดนสะเดาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2536 จนถึงปัจจุบัน

 

 
พ.ศ.2557 ได้มีการปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดา เพื่อรองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศ และจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยการปรับปรุงแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาออก) ระยะที่ 1 และ การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาเข้า) ระยะที่ 2

 

 

การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาออก) ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนสะเดาขาออก จุดตรวจสอบยานพาหนะและผู้โดยสาร ห้องน้ำสาธารณะ ลานจอดรถ เป็นต้น ก่อสร้างแล้วเสร็จ มิถุนายน 2558 อาคารด่านพรมแดนสะเดาขาออก เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดอาคาร

การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาเข้า) ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2559 โดยมีการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนสะเดาขาเข้า จุดตรวจสอบยานพาหนะและผู้โดยสารพื้นที่ตรวจยานพาหนะขาเข้า ห้องน้ำสาธารณะ ลานจอดรถ เป็นต้น ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมษายน 2560

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง