หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
ติดต่อลงโฆาณา หาดใหญ่โฟกัส หางานหาดใหญ่
บอกเพื่อนคุณ
วัดโคกเปี้ยว ตำนานเขากุด เกาะยอ สักการะบูชาในวันวิสาขบูชา
8 พฤษภาคม 2565 | 3,900

พื้นที่ราบลุ่มอยู่ติดริมทะเล มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา เป็นที่ตั้งของ วัดโคกเปี้ยว สร้างขึ้นตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2425  ตั้งแต่สมัยสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  โดยมีนายรอด ทีปรักษาพันธุ์  เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ  เดิมเรียกว่า “ วัดโคกขี้เปี้ยว ” 

ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิรญาวโรส ทรงรับสั่งให้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดโคกเปี้ยว” เพราะวัดแห่งนี้ติดทะเลสาบสงขลาทำให้สงบร่มรื่นตั้งบนเกาะยอ มีพระพุทธรูปประทับยืนเนื้อสัมฤทธิ์ ชาวบ้านเรียกนามว่า พ่อแก่ 

สำหรับวัดโคกเปี้ยวมีความสัมพันธ์กับพระราชมุนีเขากุด  หรือสมเด็จเจ้าเกาะยอ  ถือกำเนิดสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉาน ได้ไปออกธุดงค์  ไปที่เมืองสทิงพระ ที่นี่ท่านได้พบกับสมเด็จเจ้าพะโคะ หลังจากนั้นสมเด็จเจ้าเกาะยอ และสมเด็จเจ้าพะโคะได้ออกเดินทางธุดงค์ไปด้วยกันจนไปพบสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่

โดยสมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพระโคะ และสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ ได้สร้างสมบารมีมาด้วยกันในชาติปาง ต่อมาถึงคราวต้องแยกย้ายจากกัน สมเด็จเจ้าเกาะยอได้ขึ้นฝั่งที่บ้านแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  ปักกลดจำพรรษาอยู่ที่บนภูเขาลูกหนึ่ง

ในค่ำคืนหนึ่งขณะที่ท่านได้นั่งสมาธิอยู่นั้น เกิดนิมิตเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลอยลงมายังยอดเขา ตรัสว่าต่อไปบนยอดเขาแห่งนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี้ และให้สร้างรูปเหมือนจำลองตถาคตประดิษฐานไว้บนยอดเขาลูกนี้ด้วย และให้ทำพิธีสักการะบูชาในวันวิสาขบูชา  วันเพ็ญเดือน  6 ของทุกปี  ให้ตั้งชื่อเขาลูกนี้ว่า “เขากุด”

 หลังจากนั้นสมเด็จเจ้าเกาะยอได้สร้างพระพุทธรูปจำลองแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้บนยอดเขา  ท่านได้จำพรรษาอยู่บนยอดเขาเป็นเวลานาน  ได้ช่วยเหลือชาติบ้านเมืองและประชาชนบริเวณเกาะยอให้ความเคารพบูชามาก  สมเด็จพระเอกาทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงเห็นว่า สมเด็จเจ้าเกาะยอเป็นผู้มีบุญญาธิการสูง จึงได้โปรดเกล้า ฯ พระราชทานสมณศักดิ์ที่พระราชมุนีเขากุด ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “สมเด็จเจ้าเกาะยอ”  หรือ “สมเด็จเจ้าเขากุด ”

 เมื่อมรณภาพแล้วชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างสถูปเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูนเก็บอัฐิธาตุของท่านไว้บนยอดเขากุด  ในบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำลอง  ปรากฏหลักฐานอยู่จนถึงทุกวันนี้               

ข่าวที่เกี่ยวข้อง