หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
ติดต่อลงโฆาณา หาดใหญ่โฟกัส หางานหาดใหญ่
บอกเพื่อนคุณ
"เกาะยอ" 100 กว่าปีที่ผ่านมา
10 กรกฎาคม 2560 | 7,475

หลายคนรู้จักเกาะยอ ว่าเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลา มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา แต่รู้หรือไม่ว่า เกาะยอ ปรากฏในประวัติศาสตร์เมื่อใด HatyaiFocus พาทุกท่านมาท่องเวลา เที่ยวเกาะยอในอดีต

“เกาะยอ” ปรากฏในหลักฐานประวัติศาสตร์ครั้งแรก เมื่อพบแผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะ (หอสมุดแห่งชาติจัดไว้ในหมู่ตำรา(ภาพ) ชื่อแผนที่ เมืองนครศรีธรรมราช จ.ศ. 977 (พ.ศ. 2158)) เขียนขึ้นหลัง พ.ศ.2223 ซึ่งเป็นแผนที่ภาพปรากฏเกาะระบุชื่อ "เข้าก้อะญอ" ปรากฏอยู่ปลายสุดของแผนที่มีพรรณไม้บนภูเขาแต่ไม่ปรากฏรูปสัตว์ป่า

ทีมงาน HatyaiFocus มีโอกาสสืบค้นหนังสือ ชีวิวัฒน์เที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค 7 รายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ เนื้อหากล่าวถึงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนั้น ๆ สภาพบ้านเมือง ประพันธ์โดย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หรือที่ชาวบ้านออกพระนามว่า "สมเด็จวังบูรพา" เพราะทรงมีวังชื่อว่า "วังบูรพาภิรมย์"

ทรงบันทึกเรื่องราวเมื่อครั้นปี พ.ศ. 2427 หนังสือชีวิวัฒน์เที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค 7 บทที่เกี่ยวข้องกับสงขลา เล่าถึงภูมิทัศน์ของเกาะยอว่า อนึ่งที่ปากช่องทะเลสาบนั้นมีเกาะ ๆ หนึ่งชื่อเกาะยอ มี เขาเป็นสามเหลี่ยม เรียกว่าแหลมภอ ช่องเขาเขียว และแหลมหัวการัง มีตำบลบ้าน 3 หลังได้แก่ บ้านท่าไทร บ้านอ่าวทราย และ บ้านสวนใหม่

ในเกาะยอมีสวนเรียงรายอยู่ในเกาะ รอบเกาะเป็นสวนผลไม้ หมาก มะพร้าว จำปาดะ ขนุน สะตอ พุมเรียง ละมุด ทุเรียน และมีสวนผัก ผัก และพลุต่าง ๆ มีบ้านราษฏรเรียงรายอยู่รอบเกาะ มีบ่อน้ำจืดสนิทหลายหลัง บ่อหินเป็นบ่อเก่า มีคราบโสโครก มีศาลาเล็กที่นั้นหลังหนึ่ง ในเกาะนั้นมีวัด 2 วัด ชื่อวัดแหลมภอวัดหนึ่ง วัดทายเสาะวัดหนึ่ง

รวมทั้งเล่าถึงการประกอบอาชีพของคนพื้นถิ่น มีโรงจีนตั้งเผา หม้อ ไห โอ่งต่าง ๆ อยู่ 3 โรง ทำของหยาบ ๆ หนา ๆ มีถนนราษฏรลงทุนทำใหม่ นี้คือเรื่องราวภูมิทัศน์ของเกาะยอเมื่อครั้ง 100 กว่าปี ไม่แตกต่างจากปัจจุบันมากนัก ซึ่งมีพื้นที่สีเขียวขจีของสวนผลไม้ วิถีชีวิตดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังอนุรักษ์ไว้อยู่

ขอบคุณรูปภาพ www.kohyor.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง