หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
รู้หรือไม่? ศาลปกครองสงขลา เป็นศาลปกครองชั้นต้นที่เปิดทำการในส่วนภูมิภาค เป็นแห่งแรกของภาคใต้
18 เมษายน 2564 | 4,209

 หลาย ๆ คนในจังหวัดสงขลาอาจจะยังไม่เคยทราบเรื่องราวศาลปกครองสงขลา ที่เป็นศาลปกครองชั้นต้นที่เปิดทำการในส่วนภูมิภาค เป็นแห่งแรกของภาคใต้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2544 ณ อาคารอเนกประสงค์มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมูลนิธิฯ ได้ทำการปรับปรุงประดับตกแต่งและจัดหาครุภัณฑ์ทั้งหมด ให้สำนักงานศาลปกครองเช่าในระยะแรกเป็นเวลา 5 ปี

ขณะเดียวกันสำนักงานศาลปกครอง ได้ประสานการออกแบบและจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรศาลปกครองสงขลาไปด้วย โดยได้มีคำสั่ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 แต่งตั้งคณะทำงานประสานจัดหาสถานที่ก่อสร้างศาลปกครองสงขลา เพื่อทำการศึกษาและสำรวจความเหมาะสมของที่ดินด้านทำเลที่ตั้ง จำนวนเนื้อที่ดิน จุดศูนย์กลางตั้งอยู่ใกล้ชุมชนและติดกับถนนสายหลักมีรถยนต์ประจำทางแล่นผ่านประชาชนสามารถเดินทางมาติดต่อราชการได้โดยสะดวกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะแปลงที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการ ซึ่งคณะทำงานฯได้ทำการสำรวจตรวจสอบและประสานความร่วมมือเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินแปลงราชพัสดุหลายแปลง สุดท้ายได้ข้อสรุปให้เสนอขอความเห็นชอบใช้ที่ดินราชพัสดุ บริเวณศูนย์ราชการระดับภาค จังหวัดสงขลา ถนนสงขลา- เกาะยอ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ใช้เป็นสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (เพื่อการศึกษา) ตั้งอยู่ห่างจากอาคารที่ทำการศาลปกครองสงขลาเดิม (ชั่วคราว) ประมาณ 700 เมตร เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรศาลปกครองสงขลารวมทั้งเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักตุลาการและเจ้าหน้าที่ศาลปกครองสงขลาบริเวณใกล้เคียงบนที่ดินแปลงดังกล่าวด้วย

ต่อมาเมื่อปี 2545 สำนักงานศาลปกครองสงขลาได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เนติไทย ถมดินปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรศาลปกครองสงขลา จากนั้นได้ลงนามในสัญญา ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 ว่าจ้างบริษัท กรีนทั้มป์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรศาลปกครองสงขลาตาม “โครงการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน  ระยะเวลาก่อสร้าง 470 วัน

ในระหว่างการก่อสร้างสำนักงานศาลปกครอง ได้จัดให้มีการวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 เวลา 09.09 น.โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน เพื่อเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะตุลาการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลปกครองสงขลา

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไป ในเขตอำนาจศาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมและได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้เห็นชอบและมีประกาศให้ย้ายสถานที่ทำการศาลปกครองสงขลา (ชั่วคราว) จากอาคารอเนกประสงค์มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มาเปิดทำการ ณ อาคารที่ทำการถาวรศาลปกครองสงขลาหมู่ที่ 2 ถนนสงขลา- เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90110 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549

โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล สำหรับอาคารที่ทำการถาวรศาลปกครองสงขลา เป็นอาคารขนาดใหญ่ขนาด ๓ ชั้นเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 8,640 ตารางเมตร มีความสวยงามสง่า ภูมิฐานและมีเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นต้นแบบในการก่อสร้างอาคารศาลปกครองชั้นต้นในภูมิภาคอื่นๆ
    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง