หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
“ปลัดแป้น”ชีวิตนี้เพื่อปกครองบ้านเกิดของตัวเองและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
26 มีนาคม 2564 | 5,048

นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ “ปลัดแป้น” เป็นบุตรของนายไสว ณ พัทลุง ผู้บุกเบิกธุรกิจกลุ่มพิ้งค์ เลดี้ เป็นประธานผู้ก่อตั้งสมาคมชาวพัทลุงในจังหวัดสงขลา หากเอ่ยชื่อ “ปลัดแป้น” ถือเป็นนักปกครองที่รับราชการอยู่ในพื้นภาคใต้อย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นตำแน่งนายอำเภอรัตภูมิ นายอำเภอจะนะ และนายอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งถือได้ว่า “ปลัดแป้น” เป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีมีผลงานโดดเด่น และเป็นที่รักใคร่ของประชาชนเพราะการเข้าถึงและมีความเป็นกันเองกับประชาชนตลอดการรับราชการ 

ในฐานะนายเภอหาดใหญ่ “นายอำเภอแป้น” รับตำแหน่งปี 2556 ถือว่ายกระดับงานปกครองของหาดใหญ่ให้โดดเด่นเป็นที่รักของประชาชน โดยเฉพาะด้านการดูแลความปลอดภัยของเมืองหาดใหญ่ สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับปลัด อส.รวมถึงปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งระดับเมืองใหญ่ลงสู่ท้องถิ่นอย่างดี 

นายณรงค์พร ณ พัทลุง ยังเคยกล่าวไว้ว่า สูงสุดในชีวิตนักปกครอง คือการได้เป็นนายอำเภอหาดใหญ่ เพื่อปกครองบ้านเกิดของตัวเองและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด หลังจากเกษียณอายุราชการ “ปลัดแป้น” ก็หันมาช่วยเหลือสังคมอีกครั้งด้วยการลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ “ปลัดแป้น” เปิดเผยว่า ตนเองเกิดและเติบโตที่หาดใหญ่ ผ่านงานสายปกครองมากมาย และรับตำแหน่งสำคัญ ๆ ก่อนเกษียณอายุราชการ นั่นคือ “นายอำเภอหาดใหญ่ และปลัดจังหวัดสงขลา” ทำให้รู้และเข้าใจถึงสังคมและวัฒนธรรมของชาวหาดใหญ่เป็นอย่างดี 

และก่อนหน้านี้คิดเสมอว่าตนจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในวัยเกษียณ แต่ในทางกลับกันเมืองหาดใหญ่ที่เคยเจริญ รุ่งเรือง กลับมาซบเซา เศรษฐกิจย่ำแย่ และยังไม่มีการพัฒนาที่จริงจังซึ่งตนเองเห็นความสำคัญจุดนี้ และคิดว่าตัวมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

“ปลัดแป้น” ยังกล่าวอีกว่า ​“ผมมีความตั้งใจจะเข้ามาทำงาน ด้วยนโยบายเทศบาลสวัสดิการที่จะผลักดันนครหาดใหญ่ให้กลับมารุ่งเรือง จะสนับสนุนให้เกิดโรงพยาบาลเพื่อชาวหาดใหญ่ เกิดโรงเรียนเพื่อให้ลูกหลานชาวหาดใหญ่ได้มีโอกาสเท่าเทียมด้านการศึกษา มีสถานอภิบาลดูแลผู้สูงอายุ และโครงการอื่นๆ เพื่อให้เปลี่ยนหาดใหญ่ให้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง ผมมีทีมรองนายกฯ และทีมสมาชิกสภาฯ ที่พร้อมจะอาสาเข้ามาทำงานเพื่อชาวหาดใหญ่”

"ปลัดแป้น" กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทีมปลัดแป้น” ยังพร้อมที่จะขับเคลื่อนเทศบาลนครหาดใหญ่ไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน และสิ่งแรกที่จะทำโดยด่วน คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงพยาบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้ จะเริ่มต้นด้วยการจัดหาสถานที่เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้นก่อน เพื่อแบ่งเบาภาระ ความแออัดของโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยสถานที่ดังกล่าว มีแนวคิดว่าจะทำเป็นสถานพยาบาล ให้การรักษาในเบื้องต้น ทำให้ชาวบ้านได้รับการตรวจรักษาโดยเร็ว ไม่ต้องไปเสียเวลารอคิวที่โรงพยาบาล ตรงนี้สำคัญมากซึ่งจะดำเนินการเป็นเรื่องแรก

ทั้งนี้ จากอดีตปลัดจังหวัดสงขลาและนายอำเภอหาดใหญ่ ผ่านการทำงานสายปกครองในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และใกล้เคียงมาอย่างโชกโชน มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนหลากหลายวัฒนธรรม รู้และเข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ้ง พร้อมอาสาดูแลพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ปลัดแป้นมีแนวคิดที่เน้นการสร้างสวัสดิการที่ “เท่าเทียม” และ “ทั่วถึง” สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากรากฐาน ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ยึดหลักการทันสมัยประยุกต์กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นำมาซึ่งการกระจายรายได้ให้แก่พี่น้องชาวหาดใหญ่ โดยคำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างเมืองให้สะอาด ร่มเย็นและปลอดภัยจากอาชญากรรม มีเป้าหมายเพื่อกอบกู้ศรัทธาชาวเมืองในการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเมืองหาดใหญ่ให้รุ่งเรืองอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง