หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
เมืองนาทวีเดิมชื่อเมือง"มะเดหวี" ชื่อที่คุ้นเคยของคนรุ่นแรก
28 กุมภาพันธ์ 2564 | 4,690

อำเภอนาทวี เดิมเป็นที่ตั้งของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีประวัติโดยสังเขปว่า อำเภอจะนะสมัยก่อนเรียกว่าเมืองจะนะ ที่ตั้งเมืองอยู่ที่ตำบลจะโหนง ท้องที่อำเภอจะนะ ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งเมืองจะนะ มาตั้งอยู่ที่ตำบลนาทวี ทางด้านทิศตะวันออก ของที่ตั้งที่ว่าการอำเภอนาทวี เมืองจะนะสมัยนั้นเป็นเมืองชั้นตรี มีผู้ปกครองคือขุนศรีสรรพกรรม (นายซ้อน) และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งให้ย้ายเมืองจะนะปัจจุบันนี้ เนื่องจากในขณะนั้นที่ตำบลนาทวีการคมนาคมไม่สะดวก

ครั้นเมื่อได้มีประกาศใช้ พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 แล้ว จึงได้เปลี่ยนเมืองจะนะเป็น "อำเภอจะนะ" และยกฐานะท้องที่ตำบลนาทวีซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองจะนะเดิมรวมท้องที่ตำบลใกล้เคียงเป็น "กิ่งอำเภอนาทวี" ขึ้นอยู่กับอำเภอจะนะและประกาศเป็นอำเภอในเวลาต่อม

ตำบลนาทวี คำว่า "นาทวี" เล่าต่อกันมาว่า เมืองนาทวีเดิมชื่อเมืองมะเดหวี มีเจ้าเมืองชื่อ มะเดหวี ซึ่งเป็นคนมุสลิมปกครอง เมื่อพม่าเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งหลังสุดเจ้ามืองมะเดหวีได้อพยพไปอยู่ที่มาเลเซีย ไทยจึงเข้าปกครอง แต่ไม่มีใครปกครอง ต่อมามีเจ้าพระยาจะโหนงเข้ามาปกครองที่จะโหนง เจ้าพระยาจะโหนงได้ตั้งเมืองมะเดหวีให้เป็นกิ่งนาทวีและแต่งตั้งปลัด มาปกครอง ต่อมาถิ่นนาทวีเจริญขึ้น ทางราชการจึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอนาทวี และได้แบ่งการปกครองออกเป็นตำบลมาจนถึงทุกวันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง