หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
ชาวหาดใหญ่ทราบหรือไม่? โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงร.9 เพื่อแก้น้ำท่วมให้แก่ราษฎรบริเวณบ้านคอหงส์และชุมชนหน้าค่ายเสนาณรงค์ 
24 มกราคม 2564 | 5,188

หลายคนอาจจยังไม่รู้ว่าสระน้ำของสวนสาธารณะที่สวยงาม ที่พร้อมให้ชาวหาดใหญ่มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ปั่นเรือและให้อาหารปลา ซึ่งสระน้ำของสวนสาธารณะหาดใหญ่มีขนาดค่อนข้างกว้างมีพันธุ์ปลา รวมถึงเต่ามากมายที่ประชาชนนำมาปล่อย

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิช ทางทิศตะวันออกของถนน กม.ที่ 23-24 สายสงขลา-หาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดซื้อครั้งแรกในวันที่ 26 ตุลาคม 2498 ในสมัยที่นายกี่ จิระนคร เป็นนายกเทศมนตรี นายโชติ เดชารัฐ เป็นปลัดเทศบาล และนายเศียร สิทธิรักษ์ เป็นนายช่างเทศบาล ซื้อจากนายอั้ง เองหงวน จีนฮกเกี้ยนชาวเมืองปีนัง เนื้อที่ 203 ไร่ ในราคาไร่ละ 891.56 บาท เป็นเงิน 182,001.68 บาท และได้ปรับปรุงตัดถนนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2506 และขุดสระน้ำขนาดใหญ่ นำดินลูกรังไปปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลและอื่น ๆ อีกมากมาย ปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า 974 ไร่ ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ มีความสวยงาม ร่มรื่นด้วยแมกไม้เขียวขจี

เชื่อว่าหลาย ๆ คนยังคงไม่ทราบที่มาของสระน้ำในสวนสาธารณะหาดใหญ่ วันนี้ ทางหาดใหญ่โฟกัส ได้รวบรวมข้อมูลถึงความเป็นมาของสระน้ำแห่งนี้เอาไว้ว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงวันที่ 16 ธันวาคม  2541 ให้พิจารณากรณี นายครั่น ทวีรัตน์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ลงวันที่  3 พฤศจิกายน  2541  ถึงสำนักราชเลขานุการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ ภายในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในช่วงฤดูฝนให้แก่ราษฎรบริเวณบ้านคอหงส์และชุมชนหน้าค่ายเสนาณรงค์  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในช่วงฤดูแล้งสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในบริเวณสวนสาธารณะฯ

ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมฉับพลันในเขต อบต.คอหงส์ ซึ่งมีบ้านเรือนราษฎรอยู่อาศัย จำนวน 1,000 หลังประชากรประมาณ 5,000 คน ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามที่ อบต.คอหงส์เสนอ เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านสภาพภูมิประเทศ 

ทำให้อ่างเก็บน้ำสามารถเก็บกักน้ำได้เพียง  65,000  ลูกบาศก์เมตร  (คิดเป็น  20 % ของปริมาณน้ำท่าทั้งหมดเท่านั้น) แต่จากการประสานงานกับเทศบาลนครหาดใหญ่ทราบว่า กรมโยธาธิการได้ทำการศึกษา ออกแบบ และวางแผนปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ 

เพื่อให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ำได้อย่างพอเพียงไว้แล้ว  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไป บางส่วนแล้ว  ดังนั้นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจะสามารถช่วยเหลือได้เฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการดูแลรักษาต้นไม้และการอุปโภค-บริโภค ของเจ้าหน้าที่ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ และประชาชนที่ไปพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น สร้างเสร็จในปี 2544

ขอบคุณภาพข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง