หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
โรงเรียนสตรีแห่งแรกในอำเภอหาดใหญ่ "โรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา"
3 มกราคม 2564 | 1,375

สวัสดีพี่น้องชาวกรมท่าเหลือง ทุกท่าน วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ โรงเรียนสตรีแห่งแรกของอำเภอหาดใหญ่หนึ่งในโรงเรียนดังของอำเภอหาดใหญ่ สถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์และตำนานมากมายเป็นการผสมของโรงเรียนมัธยมชายและโรงเรียนสตรี

โรงเรียนสตรีแห่งแรกของหาดใหญ่ (โรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา) ปัจจุบันคือ  โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนสตรีประจำอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งนายจันทร์ สมบูรณ์กุล นายอำเภอหาดใหญ่ สมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นไปในปี พ.ศ. 2487 เพื่อเป็นสถานศึกษาของเด็ก ผู้หญิงในอำเภอหาดใหญ่ โดยมี อาจารย์ฉลวย ตะวันฉาย เป็นครูใหญ่คนแรก และในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา เพื่อเป็นเกียรติแก่นายจันทร์ สมบูรณ์กุล

ครูฉลวย ครูตำนานอีกคนของ ญส

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเริ่ม รับนักเรียนรุ่นแรก 4 ห้องเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 คน การสอนร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สถานที่ตั้งของโรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา ส่วนหนึ่งนั้นใช้เป็นบ้านพักครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และอีกส่วนหนึ่งสร้างเป็นอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ

 มีนโยบายที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชน เป็นอำเภอที่ประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีการตื่นตัวทางการศึกษา ทำให้โรงเรียนมัธยมที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนเข้าใหม่ได้ ส่งผลให้ผู้ปกครองเดือดร้อนเรื่องโรงเรียนของบุตร

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ขึ้น และให้ใช้บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา เป็นสถานที่ก่อตั้ง และแต่งตั้ง นายวิรัช บุญนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมัยนั้น ไปรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง