หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
เล่าตำนาน บ้านน้ำขาว จะนะ
29 พฤศจิกายน 2563 | 1,250

หากคุณเป็นคนในพื้นที่อำเภอจะนะ คุณคงคุ้นชินกับคำว่าชุมชนน้ำขาว หรือบ้านน้ำขาว ชุมชนน้ำขาว เป็นชุมชนใหญ่ มีระบบเครือญาติเป็นห่วงโซ่คล้องต่อกัน จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง จากครอบครัวหนึ่งไปสู่อีกครอบครัวหนึ่ง และจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง... มีอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งด้านความเชื่อ ความศรัทธา และวัฒนธรรมประเพณี 


ที่มาของชื่อตำบลน้ำขาว  น้ำขาวมีผู้ให้ความเป็นมาไว้หลายคน บางคนก็บอกว่ามาจาก น้ำข้าว มาเป็น น้ำขาว บางคนก็บอกว่าเป็นที่ตั้งในที่ลุ่ม พอฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มไปทั้งทุ่ง ซึ่งบ้านตั้งอยู่รายล้อมทุ่งน้ำ จึงดูน้ำสีขาวไปหมด 

ตำบลน้ำขาวมีพื้นที่ติดต่อด้วยกันหลายตำบล ทางทิศเหนือติดต่อตำบลท่าแค ทิศใต้จดตำบลนาหมอศร (อ.นาทวี) ทิศตะวันออกจดตำบลขุนตัดหวาย และตำบลแค ทิศตะวีนตกจดอำเภอหาดใหญ่ และตำบลแค สภาพพื้นที่โดยทั่วไป จะเป็นสภาพพื้นที่ราบลุ่มที่เหมาะแก่การทำนาเป็นส่วนมาก นอกจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ในการทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียนเป็นต้น (แต่ในอดีตพื้นที่ได้ชื่อว่าดินแดนที่มีส้มจุกที่มีรสดี จนขึ้นชื่อลือนามไปทั้งสงขลา มาในปัจจุบันผลไม้ที่เป็นชื่อเสียงแต่ไม่ถึงกับเด่นดังเหมือนส้มจุกคือมังคุด)

ซึ่งตอนนี้ผู้เขียนกำลังศึกษาหาความเป็นมาที่นิยมปลูกส้มจุกของน้ำขาวแต่ยังหารายละเอียดไม่ชัดเจน นอกจากสภาพพื้นที่ของน้ำขาวจะเป็นที่ลุ่มทำนาข้าว สวนทุเรียนแล้วทางด้านทิศตะวันตก ที่เป็นสภาพภูเขาก็มีสวนยางที่เป็นอาชีพหลักของน้ำขาว แต่ทั้งนี้การที่ประชากรมีอาชีพทำสวน ก็อาศัยลำคลองที่ไหลผ่านมาจากเทือกเขาที่กั้นระหว่าง ตำบลน้ำขาว กับ อำเภอหาดใหญ่ ทำให้เกิดที่ไหลผ่าน บ้านคลองแงะ , หัวควน , บ้านคูตีน,บ้านคูหัวนอน , บ้าน้ำขาวใน , บ้านต้นเหรียง ลงคลองอีกสายที่แยกจากบ้านต้นเหรียง จะออกไปสู่บ้านนาหยาม และออกบ้านป่าระไม ตำบลขุนตัดหวาย จึงเป็นสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง 

จึงได้ตั้งชื่อว่า บ้านน้ำขาว แต่จากการศึกษา การตั้งชื่อบ้านแล้ว ส่วนมาก จะตั้งชื่อตามสภาพภูมิศาสตร์ หรือต้นไม้ที่ขึ้น จึงมีโอกาสสูงที่บ้านน้ำขาวจะมาจาก สภาพหมู่บ้านที่ตั้งในสภาพที่ลุ่ม พอมีน้ำหลากดูน้ำจะขาวไปหมดจึงได้ชื่อว่า บ้านน้ำขาว  (ซึ่งสอดคล้องกับชื่อบ้านทุ่งน้ำขาวในอำเภอนาทวี)

ส่วนวัดที่สำคัญกับชาวบ้านจะมีอยู่ 3 วัด คือ 
1. วัดน้ำขาวใน ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านน้ำขาวตก ต.น้ำขาว สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างเป็นวัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2357 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่31 มีนาคม2502 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดตก”
2. วัดน้ำขาวนอก ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านออกวัด ต.น้ำขาว สังกัดคณะธรรมยุต สร้างเป็นวัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน2430 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที 20 เมษายน2439 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดออก”
3.  วัดบูรณาราม ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านโคก ต.น้ำขาว สังกัดคณะธรรมยุต สร้างเป็นวัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2519 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม2525ชาวบ้านเรียกว่า “วัดคลองแงะ”

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง