หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
"ถ้ำเพิง" สะบ้าย้อย หลักฐานการอาศัยของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
15 พฤศจิกายน 2563 | 5,673

ถ้ำเพิง กับประวัติความเป็นมาที่ตั้งอยู่ในตำบลคูหา ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีที่มาพร้อมกับประวัติที่น่าสนใจ หากกล่าวไปก่อนหน้านี้ เคยมีการพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่อาศัยของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณเพิงผาของถ้ำเพิง ปรากฏการประดิษบานรูปเคารพเนื่องในพุทธศาสนาบริเวณถ้ำ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของถ้ำเพิงที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบต่อมาจนถึงประวัติศาสตร์

โดยถือว่าถ้ำแห่งนี้มีส่วนสำคัญกับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

1. เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ำเพิง จากการขุดปรับพื้นผิวดินในอดีตพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวน 5 โครง และกำไลเปลือกหอย และจากการศึกษาทางโบราณคดีของสำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา ใน "โครงการศึกษาวิจัยการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในจังหวัดสงขลาและสตูล ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2553" ได้ทำการขุดทดสอบทางโบราณคดี จำนวน 3 หลุมขุดค้น พบหลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่

1) เป็นโครงกระดูกมนุษย์ พบจำนวน 1 โครง พบในหลุมขุดค้น TP1 เป็นโครงกระดูกของมนุษย์เพศชาย มีอายุประมาณ 25 -30 ปี โครงกระดูกหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถูกฝังในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว พบโบราณวัตถุที่ฝังร่วมกับศพ ได้แก่ เครื่องมือหินและเศษภาชนะดินเผา

อีกทั้งยังมีหลักฐานนิเวศน์วัตถุ ได้แก่ กระดูกสัตว์ เปลือกหอย และร่องรอยกองไฟ พบพระพุทธรูปปูนปั้นและเจดีย์จำลองปูนปั้น จากการสำรวจทางโบราณคดีในอดีตพบว่าบริเวณถ้ำเพิงประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น จำนวน 16 องค์ ขนาดหน้าตักตั้งแต่ 1 ศอกคืบลงมา สภาพในปัจจุบันมีจำนวนพระพุทธรูปปูนปั้น

ซึ่งประดิษฐานบริเวณถ้ำเพิง จำนวน 5 องค์ และมีเจดีย์จำลอง 2 องค์ วางขนาบองค์พระพุทธรูปทั้งสองด้าน พุทธลักษณะของพระพุทธรูปดังกล่าวแสดงฝีมือช่างพื้นถิ่นมีพระพักตร์เรียวรูปไข่ พระเนตรเหลือบต่ำ เม็ดพระศกเป็นหนามแหลม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง